Dr Nassau College locatie Norg straks dicht?

Geplaatst op: vrijdag 27 november 2020

Dr. Nassau College voornemens om locatie Norg te verhuizen naar Assen
Norg – Het Dr. Nassau College heeft de gemeente Noordenveld onlangs geïnformeerd over het voorgenomen besluit om de leslocatie in Norg te verhuizen naar Assen. Reden hiervoor zijn de daling van het aantal leerlingen uit Norg, een toename van leerlingen uit Assen, nieuwe richtlijnen voor het minimum aantal leerlingen om een school open te houden en de noodzaak tot renovatie of nieuwbouw van het schoolgebouw in Norg.

De schoollocatie van het Dr. Nassau College in Norg heeft de afgelopen jaren te maken met sterke schommelingen in het aantal leerlingen. Marcel Klaverkamp, voorzitter van het college van bestuur op de scholengemeenschap, geeft aan dat dit te maken heeft met de bevolkingsdaling in Norg en omgeving. Hierdoor wordt het voor het Dr. Nassau College op termijn lastig om de school open te houden. Vanaf 1 januari 2022 geldt een minimum van 130 leerlingen per schoollocatie; een leerlingenaantal dat volgens de prognoses van de Rijksoverheid niet gegarandeerd kan worden. Tevens is het bij een aantal van 130 leerlingen of iets meer maar de vraag, of de kwaliteit van het onderwijs in stand gehouden kan worden. Daarnaast is het gebouw dringend aan renovatie of nieuwbouw toe. De gemeente Noordenveld, die verantwoordelijk is voor het gebouw, heeft hiertoe op een redelijke termijn nog geen concrete plannen.

“Het onderwijsconcept van onze locatie in Norg spreekt kinderen en ouders uit een groot gebied rond Norg aan. Zo zien we dat een groot deel van de leerlingen in Norg woonachtig is in Assen”, aldus Klaverkamp die de situatie heeft besproken met de bestuurders van de collega-scholen in Assen. “Hoewel de verhuizing zeker niet plaats zal vinden voor 1 augustus 2022 hebben we er vanuit zorgvuldigheid en transparantie voor gekozen om de gemeente Noordenveld medio november te informeren over ons voornemen de locatie in Norg te verplaatsen naar Assen. Behalve de gemeente Noordenveld zijn ook ouders, leerlingen, medewerkers, collega-scholen voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs en de gemeente Assen op de hoogte gebracht.”


Meer berichten over: