Kennismaken met gepersonaliseerd onderwijs Dr. Nassau College Norg

Geplaatst op: zaterdag 31 oktober 2020

Kennismaken met gepersonaliseerd onderwijs
Dr. Nassau College Norg
Leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor een belangrijke keuze. Welke school gaat het worden in een snel veranderende en digitaliserende wereld? Een wereld waarin ‘kennen’ (bijgebrachte kennis) nog steeds belangrijk is, maar ‘kunnen’ (aangeleerde vaardigheden) het succes bepaalt van jonge mensen in werk en maatschappij. Uw kind heeft meer nodig dan alleen een succesvol eindexamen en diploma.
Om dat te bereiken moeten leerlingen de individuele aandacht krijgen die ze nodig hebben. Als individu moet hij/zij worden gezien en gehoord, maar ook voortdurend worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. In een tempo dat bij hem/haar past en op een niveau dat past, zodat uw kind meer kan bereiken dan hij/zij zelf ooit voor mogelijk had gehouden.

Centraal
Elke leerling binnen het Dr. Nassau College Norg staat centraal. Bij ons is het onderwijs om hem/haar heen georganiseerd. Niet klassikaal, maar gepersonaliseerd en leerdoel gericht in een duidelijke structuur. In een intensieve samenwerking met docenten hebben de leerlingen de ruimte om alles uit zich zelf te halen en te werken aan zijn/haar eigen toekomst. Een digitale leeromgeving en een brede variatie aan leeractiviteiten – zoals instructie, lezingen en workshops – zijn hierbij hulpmiddelen om dat mogelijk te maken.

Coaching
Binnen onze school heeft elke leerling wekelijks een individueel coachgesprek met zijn/haar vaste coach. Samen stellen zij het werkprogramma vast voor de komende week en bespreken ze hoe het de afgelopen week is gegaan. Op deze manier wordt er systematisch gewerkt aan het behalen van de onderwijsdoelen, maar leert uw kind ook dat afgesproken werk ook echt moet worden gedaan. ‘Kunnen plannen & finishen’ is een belangrijke vaardigheid in je verdere leven. Gepersonaliseerd onderwijs is dus geen vrijheid-blijheid, maar heeft – zeker in het begin – juist veel structuur. Pas als wij merken dat uw kind eraan toe is, geven wij hem/haar meer eigen regie. Wij noemen dat ‘afnemende sturing’.

Partnerschool
Het Dr. Nassau College Norg heeft het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool. Wat betekent dat wij het Kunskapsskolan Onderwijsprogramma en het Kunskapsskolan Kwaliteitsmodel als uitgangspunt hanteren en daarin samenwerken met andere Kunskapsskolan Partnerscholen. Een in de praktijk bewezen (van oorsprong Zweeds) onderwijsaanpak, waarbinnen elk onderdeel in dienst van leerlingen functioneert en waar de leraren op een plezierige manier hun veelzijdigheid en professionele zelfbewustzijn laten zien.

Ouders
Ouders en leerlingen staan voor een belangrijke keuze. Welke school gaat het worden? Binnen het Dr. Nassau College houdt het bij die keuze niet op. Bij ons gaat het onderwijs uit van een drie-eenheid: leerling, ouder(s) en coach/leraar. Dus ook u wordt intensief betrokken bij het vaststellen van de leerdoelen en het bespreken van de resultaten. Niet in tien-minuten gesprekken, maar gedegen met z’n drieën voor èn na elke leerperiode. Omdat uw kind uniek is, omdat het beste uit hem/haar moet worden gehaald, maar ook omdat niemand uw kind beter kent dan uzelf.
Doe-middag en informatieavond

Op 10 november organiseren wij een doe-middag en informatieavond. De doe-middag vindt plaats op onze school en is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 (en eventueel 7). 13.30 tot 15.30 uur.
De informatieavond voor ouders vindt digitaal plaats.


Meer berichten over: