Online ledenvergadering VAKO voetbal goed bezocht

Geplaatst op: dinsdag 8 december 2020

Een kleine veertig belangstellenden afgelopen maandagavond 30 november in de online Algemene Ledenvergadering van VAKO Voetbal. Het bestuur had de reguliere ALV tot tweemaal aan toe uitgesteld maar was van mening dat het toch tijd was haar leden te informeren omtrent de gedachten van het bestuur over a) zaterdag – zondagvoetbal en b) de stand van zaken omtrent de samenwerking met SV Tynaarlo.

Voorzitter Stef Drenth opende dan ook om 19:30 de vergadering in Microsoft Teams die dus goed bezet was. Na een kort moment van aandacht voor die leden en betrokkenen die VAKO dit jaar zijn ontvallen waren er de vaste agendapunten met 25-jarige lidmaatschappen voor Johan Homan, Bram Brands, Marten Lammers en Rien Jansen. Voorzitter Drenth gebruikte ook dit moment om Bas Baalmans tot Lid van Verdienste te benoemen. Baalmans was vanaf eind jaren 80 al jeugdleider en de laatste tien jaar onder andere secretaris en scheidsrechter. Een virtueel applaus inclusief deze mooie titel werd zijn deel.

Brent Travaille was vervolgens de trotse eigenaar van de topschuttersbokaal met liefst 33 goals, de De Fielliettaz Goethart prijs voor de minst gepasseerde keeper was deze keer voor Rolf van Wijk en de fairplay ging als aanmoediging naar het kersverse 35+ team van captain Rien Jansen.

Voorzitter Drenth begon daarna met de agendapunten zaterdag-zondag en samenwerking SVT. Als startpunt pakte hij daarbij de strategiekaart van VAKO waar deze twee punten een prominente plaats op innemen.

VAKO zal jaarlijks bekijken hoe de stand mbt zaterdag en zondagvoetbal er voor staat. De koers en de verwachting is dat dit op termijn de zaterdagmiddag zal zijn voor het prestatievoetbal in Vries (trend, wens van de jeugd, reuring op de zaterdag) maar wanneer dat zal zijn is nog onzeker. Vooralsnog blijft de koers echter met deze aantallen prestatie op de zondag. Uiteraard zal als de tijd daar is de beslissing aan de ledenvergadering voorgelegd worden besluit voorzitter Drenth zijn toelichting op dit punt.

Daarna de samenwerking met SVT. Volgens het bestuur een noodzakelijke bodem voor gezonde verenigingen in Vries én Tynaarlo. We willen daarmee de trend doorbreken van afnemende ledenaantallen, grote niveau verschillen binnen een team en afnemend plezier bij onze jeugdleden. Deze kansen liggen er zeker en het bestuur wordt daarin ook wel bevestigd bij de positieve berichten uit de teams van JO13 en JO15 die dit seizoen met samenwerkende en dus gemixte teams spelen.

De insteek van VAKO is een SJO, een samenwerkende jeugd organisatie, met ingang van het seizoen 2020-2021. Een werkgroep met daarin zitting vanuit Vries en Tynaarlo zal hiervoor de volgende stappen moeten gaan nemen. Wordt vervolgd.

De uitleg van het bestuur werd door de aanwezigen gewaardeerd en uiteraard aangegrepen voor het stellen van vragen wat dan ook volop gedaan werd in de online omgeving.

Het vervolg van de ledenvergadering bestond uit de jaarverslagen (financieel, toegelicht door penningmeester Dennis Wollerich) en algemeen (weer in videobeeld gebracht door secretaris Bas Baalmans) en de bestuursverkiezingen van broer en zus Ruben en Liza Doornbos tot respectievelijk portefeuillehouder Sponsoring en Jeugdzaken.

Rond 20:45 bedankte voorzitter Drenth alle aanwezigen en sloot de vergadering.