Tennis in de winterperiode

Geplaatst op: vrijdag 15 januari 2021

Wat te doen met de banen in winterse omstandigheden?

Het bestuur van AYR merkt dat niet iedereen weet wat te doen met tennis in winterse omstandigheden. Het is logisch dat iedereen graag wil tennissen, nu dat de enige sport is die nog mogelijk is. Maar let goed op de omstandigheden! Het tennissen kan dus helaas niet altíjd doorgaan. Ook niet op de smachcourtbanen 3 en 4.

Opdooi
Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Opdooi treedt op in de periode van overgang tussen vorst en dooi. In deze periode is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag (onderlaag) en de bovenlaag is ontdooid. Om twee redenen wordt de bovenlaag zacht: 1) de onderlaag is nog bevroren waardoor water niet afgevoerd kan worden naar de onderliggende drainage en 2) omdat ijsvolume groter is dan watervolume is de toplaag uitgezet. De uitgezette massa verliest dan zijn stabiliteit. Als je er op loopt zak je weg in de bovenlaag en is de baan glad. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in slappe klei.

Als je toch op de banen gaat tennissen kost het herstel erg veel moeite en tijd. Bij vorst is de  fundatie van de baan wel stabiel en kan er getennist worden.

Dus: op geen enkele baansoort tennissen met opdooi!

Bij gravel zijn de gevolgen van opdooi veel duidelijker zichtbaar dan bij de kunstgrasbanen. De toplaag wordt zichtbaar papperig.
Bij betreding van de kunstgrasbaan merk je dat de kunstgrasmat licht wordt ingedrukt, alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie. Hoor je tijdens het lopen een hol geluid, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. De stuit van een bal kan overigens ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten. 

Vorst en sneeuw
En dan zijn er natuurlijk de meer zichtbare effecten van winterweer zoals vorst en sneeuw. Indien er sneeuw op de banen ligt, is het zowel op gravel als op zand ingestrooid kunstgras niet verstandig dit zomaar weg te schuiven. Dus: niet tennissen met sneeuw op de baan.
Bij vorst zijn alle baantypen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien. Dus: kijk uit bij gladheid van de banen bij vorst!

Schoenen
Tennis op daarvoor bedoelde schoenen! Andere schoenen kunnen de banen vernielen. Vooral hardloopschoenen zijn hier de boosdoeners.

Netten omlaag
Zijn de netten omlaag dan mag er in het geheel niet getennist worden. Dit gebeurt vooral als we pech hebben en er langdurig winterse omstandigheden zijn. 


Meer berichten over: