Meer berichten over "BRP":

Verstrekkingsbeperking gegevens Basisregistratie Personen (BRP)

wo 13-10

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Geen verstrekkingsbeperking mogelijkUw gegevens worden automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens voor uit te voeren wettelijke taken. Ze baseren hun beslissingen vaak op informatie uit de BRP. Instanties die uw gegevens … Lees meer

Verstrekkingsbeperking gegevens Basisregistratie Personen (BRP)

di 01-09

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Geen verstrekkingsbeperking mogelijkUw gegevens worden automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens voor uit te voeren wettelijke taken. Ze baseren hun beslissingen vaak op informatie uit de BRP. Instanties die uw gegevens … Lees meer

Oproep personen

di 20-06

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde personen waarschijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Naam: F.J.J. de Groot Geboortedatum: 12-01-1978 Naam: J.P.P. van Bodegom Geboortedatum: 15 juli 1970 Naam: R. Herder Geboortedatum: 18-04-1965 Omdat zij geen adreswijziging hebben doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment … Lees meer

Oproep personen

di 16-05

Uit onderzoek blijkt dat A. Toufiki (31-05-1972) waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven: Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. Deze persoon wordt verzocht voor  13 juni 2017 aangifte te doen van … Lees meer

Oproep personen

di 02-05

Uit onderzoek blijkt dat  A.R.K. Boedhoe (20-10-1996) waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij/zij in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Omdat deze persoon geen adreswijziging heeft doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat hij/zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. A.R.K. Boedhoe  wordt verzocht voor 26 mei 2017 aangifte te doen … Lees meer