Meer berichten over "GS":

Maatregelenpakket ter voorkoming wolvenschade

do 13-02

Maatregelenpakket ter voorkoming wolvenschade aangeboden aan GS Op 11 februari heeft er voor de vierde keer een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarin de provincie Drenthe met verschillende vertegenwoordigers van de schapenhouderij, landbouw en natuurorganisaties heeft gesproken over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. De betrokken partijen hebben op verzoek van de provincie afgelopen maanden onder voorzitterschap van Albert Kerssies gewerkt aan een advies over de maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Advies De … Lees meer

Provincie: Voorontwerp Cultuurnota 2021-2024

wo 12-02

‘Cultuur om te delen’Voorontwerp Cultuurnota 2021-2024Voortzetting van het huidige beleid, met accenten op provinciebrede toegankelijkheid en intensivering van samenwerking met partners. Dat is waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren op het gebied van cultuur op in wil zetten. De plannen zijn verwoord in het voorontwerp Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’. Drenthe is rijk bedeeld met culturele, cultuurhistorische en landschappelijke schatten. De nieuwe cultuurnota is erop gericht om inwoners, bezoekers en cultuurmakers daarvan zo veel mogelijk te … Lees meer

Steun door GS voor continuering Lifelines

di 13-03

Gedeputeerde Staten van Drenthe sturen een brief aan het UMCG/RUG om hun commitment uit te spreken voor continuering van Lifelines voor de periode 2018-2023. Lifelines biedt Noord-Nederland een unieke infrastructuur voor bevolkingsonderzoek waaraan bijna 168.000 inwoners uit Drenthe, Groningen en Fryslân deelnemen. Lifelines is hiermee zowel regionaal, nationaal als internationaal een bron van informatie voor onderzoek naar de invloed van leefstijl op gezondheid en een belangrijke bouwsteen om te werken aan effectieve preventie. Drentse bedrijven en kennis- en zorginstellingen kunnen … Lees meer