Meer berichten over "Het Drents Parlement":

Digitale insprekersavond N34

do 12-11

Op woensdagavond 25 november a.s. vindt vanaf 19.00 uur een digitale insprekersavond plaats. Het Drents parlement neemt op 16 december 2020 een besluit over de “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34”. In deze nota geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren. Insprekers worden verzocht zich uiterlijk 23 november 12.00 uur aan te melden bij de Statengriffie. De insprekersavond zal … Lees meer