Digitale insprekersavond N34

Geplaatst op: donderdag 12 november 2020

Op woensdagavond 25 november a.s. vindt vanaf 19.00 uur een digitale insprekersavond plaats. Het Drents parlement neemt op 16 december 2020 een besluit over de “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34”. In deze nota geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren. Insprekers worden verzocht zich uiterlijk 23 november 12.00 uur aan te melden bij de Statengriffie. De insprekersavond zal live worden uitgezonden op de website van het Drents parlement.

“Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34” en Reactienota
De provincie Drenthe heeft tijdens de inspraakperiode (5 maart t/m 15 april) 87 zienswijzen ontvangen op de “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34”. Daarnaast heeft de provincie adviezen ontvangen van onder andere omliggende gemeenten en waterschappen. De zienswijzen en adviezen zijn voorzien van een reactie en samengevoegd in een Reactienota. Zowel de “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34” als de Reactienota zijn

in te zien op de website van het Drents parlement.

Digitaal inspreken
Er zijn twee manieren om deel te nemen aan de digitale insprekersavond. Het is aan de inspreker om te bepalen welke manier de voorkeur heeft:
Inspreken via het digitale vergadersysteem vanuit uw eigen huis. U kunt vanachter uw eigen computer, laptop of tablet digitaal inspreken. Van de Statengriffie ontvangt u per e-mail een uitnodiging met hierin een link naar de vergadering. U kunt met deze link tijdelijk deelnemen aan de vergadering, voor de periode van uw inspraak en voor mogelijke vragen van de commissieleden. U krijgt -net als in een fysieke vergadering- vijf minuten om uw mening kenbaar te maken aan de commissieleden. Als u voor deze optie kiest, neemt de Statengriffie contact met u op om u te helpen met de techniek. U heeft hier een eigen computer, laptop, of tablet voor nodig, mét camerafunctie.
Inspreken via het digitale vergadersysteem op het provinciehuis. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van faciliteiten op het provinciehuis om in te spreken in de digitale vergadering. Op het provinciehuis wordt uiteraard de 1,5 meter in acht genomen. Als u hiervoor kiest krijgt u hierbij van de Statengriffie de benodigde ondersteuning, zodat alles goed verloopt.

Aanmelden
Insprekers worden verzocht zich uiterlijk maandag 23 november om 12.00 uur aan te melden bij de Statengriffie via statengriffie@drentsparlement.nl (verzoek om hierbij ook een telefoonnummer te vermelden).


Meer berichten over: