Meer berichten over "Overerfbare":

Nieuwe leeromgeving voor aanpak overerfbare armoede

di 16-02

De provincies Drenthe en Groningen subsidiëren de ontwikkeling van een dynamische leeromgeving om overerfbare armoede beter aan te kunnen pakken. In deze leeromgeving worden de resultaten van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën omgezet naar de praktijk. Beide provincies stellen € 23.313 beschikbaar aan CMO STAMM voor het ontwikkelen van de leeromgeving. Na de zomer is het aanbod van trainingen en scholing beschikbaar voor professionals in de hulp- en dienstverlening om de armoedespiraal … Lees meer