Nieuwe leeromgeving voor aanpak overerfbare armoede

Geplaatst op: dinsdag 16 februari 2021

De provincies Drenthe en Groningen subsidiëren de ontwikkeling van een dynamische leeromgeving om overerfbare armoede beter aan te kunnen pakken. In deze leeromgeving worden de resultaten van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën omgezet naar de praktijk. Beide provincies stellen € 23.313 beschikbaar aan CMO STAMM voor het ontwikkelen van de leeromgeving.

Na de zomer is het aanbod van trainingen en scholing beschikbaar voor professionals in de hulp- en dienstverlening om de armoedespiraal te doorbreken. De doelgroep van de leeromgeving varieert van incassomedewerkers van woningbouwcorporaties, schuldhulpverleners en beleidsmedewerkers tot directie en management van diezelfde organisaties.

Van onderzoek naar praktijk
Overerfbare armoede, ook wel ‘generatiearmoede’ genoemd, is armoede die binnen families is ontstaan en generatie op generatie wordt doorgegeven. Het onderzoek van de RUG naar deze vorm van armoede in de Veenkoloniën geeft nieuwe inzichten in de oorzaken hiervan. Beide provincies financieren dit onderzoek. De resultaten worden door CMO STAMM vertaald naar de praktijk: hulpverleners leren hoe zij inwoners kunnen helpen de armoedespiraal te doorbreken. De Alliantie van Kracht – een samenwerkingsverband met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid en overheden – probeert met alle betrokkenen stappen te zetten om overerfbare armoede beter te begrijpen en vanuit daar gezamenlijk de aanpak ervan te verbeteren. De ontwikkeling van de leeromgeving is hiervoor van groot belang.

Sociale Agenda Drenthe
De subsidie komt uit de provinciale middelen binnen de Sociale Agenda voor het verminderen van armoede en laaggeletterdheid in Drenthe.


Meer berichten over: