Meer berichten over "Provincie Drenthe":

Inzet ervaringsdeskundigen waardevol

di 24-11

Samen werken met ervaring Gedeputeerde Staten van Drenthe verlenen een subsidie van 250.000 euro aan het project ‘Samen werken met ervaring’ van Expertisecentrum Sterk uit Armoede. In dit project helpen ervaringsdeskundigen mensen die bijvoorbeeld in armoede leven of laaggeletterd zijn, een ander toekomstperspectief te bieden. Iemand die zelf in armoede heeft geleefd, weet als geen ander welke impact dit op je leven heeft. Sterk uit Armoede voert het project samen uit met Welzijnsgroep Tinten en netwerkorganisatie Moedige Dialoog. Provinciale Staten … Lees meer

€ 3,1 miljoen voor Herstructureringsfonds

wo 04-11

Herstructureringsfonds: impuls leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.Gedeputeerde Staten willen een bedrag van € 3,1 miljoen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Herstructureringsfonds. Dit fonds bestaat uit twee subsidieregelingen, die als doel hebben bij te dragen aan de leefbaarheid van de Drentse steden en dorpen door vastgoed – en gebiedsontwikkelingen een zetje te geven. HRK 2021De bestaande subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (2017) wordt gecontinueerd en is op onderdelen aangescherpt. De nieuwe regeling (HRK 2021) kent een omvang van € 2 miljoen … Lees meer

Voordeliger met de hubtaxi in 2021

wo 04-11

De provincies Groningen en Drenthe stellen extra geld beschikbaar voor het stimuleren van de hubtaxi als onderdeel van een reis met bus of trein. De prijs voor een rit van huis naar hub, met een overstap naar het OV, gaat in 2021 van 2,5x OV-tarief naar 1,5x. Om het gebruik van de hubtaxi extra te stimuleren kan dit in het eerste kwartaal van 2021 zelfs voor het reguliere OV-tarief. De provincies Groningen en Drenthe zullen de extra kosten daarvoor compenseren. … Lees meer

Nadruk op fietsen in Mobiliteitsprogramma 2021-2030

wo 04-11

Slim en veilig, toegankelijk voor iedereen en veilig en bereikbaar. Dat zijn de motto’s die centraal staan in het Mobiliteitsprogramma 2021-2030. Een plan waarin het college van gedeputeerde staten richting geeft aan het mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar. Het accent ligt daarbij nadrukkelijk op het stimuleren van fietsen en op het slim koppelen van verschillende vervoersmogelijkheden, zoals openbaar vervoer, publiek vervoer, auto én fiets. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten het Mobiliteitsprogramma, samen met het beleidskader beheer en … Lees meer

Koloniën van Weldadigheid op Werelderfgoedlijst?

di 03-11

In 2021 de Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst? In de zomer van 2021 worden de Koloniën van Weldadigheid mogelijk ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco In de zomer van 2021 zal duidelijk worden of de Koloniën van Weldadigheid zich Werelderfgoed mogen noemen. Tijdens een online bijeenkomst van UNESCO op 2 november is besloten dat de uitgestelde 44e vergadering van het Werelderfgoed comité plaats zal vinden van in juni of juli in China, in de stad Fuzhou. De besluitvorming over … Lees meer