Meer berichten over "Regeling":

Steun voor jonge landbouwers voor verduurzamen bedrijf

ma 07-12

Jonge boeren kunnen hun bedrijf verduurzamen met de Regeling Jonge Landbouwers, die voor de zesde keer wordt opengesteld. Met deze subsidie hebben boeren tot en met 40 jaar, de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten. Met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, voorzieningen voor weidegang of diervriendelijke vloeren. De subsidieregeling staat open vanaf 7 december 2020 t/m 12 februari 2021. Bedrijf toekomstbestendig inrichtenDe subsidie is bedoeld om modernere installaties en machines aan te schaffen. Daarmee kunnen jonge … Lees meer

MIT regeling open voor innovatieve MKB-ers

wo 01-04

De provincie Drenthe stelt € 465.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de subsidieregelingen MIT haalbaarheid 2020 en MIT R&D samenwerking. De drie noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen samen € 6 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland voor deze regelingen. Wat houdt de regeling in? Het gaat om de zogenaamde MIT regeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Nederland. Vanuit deze regeling kunnen (Drentse) ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. De regeling versterkt de regionale innovatiekracht en zorgt voor … Lees meer

Uitvoeringsregeling drainage en beregening vastgesteld

di 24-05

Onderzoekskosten voor rekening van de provincie Drenthe Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoeringsregeling drainagebuizen en beregeningsputten. Agrarische ondernemers die een voortoets moeten laten uitvoeren naar de effecten van drainage rondom Natura-2000 gebieden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Daarvoor stellen Gedeputeerde Staten €50.000,- beschikbaar. Aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen tot en met 31 december 2016 worden ingediend. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Wij vinden als college de balans tussen economie en ecologie belangrijk. Samen met LTO-Noord en Natuur- en Milieuorganisaties hebben we afspraken … Lees meer

Regelingen Breedband uitgebreid

di 24-05

Regelingen Breedband uitgebreid om initiatieven verder te helpen Provincie Drenthe en gemeenten helpen ruim 45 lokale initiatieven in hun aanpak om breedband te realiseren in gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. Dit gebeurt  onder andere door twee breedbandregelingen: de subsidieregeling vraagbundeling, om de belangstelling te peilen voor snel internet, en een provinciale lening voor de daadwerkelijke aanleg van breedband. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We hebben door veelvuldig  overleg met de mensen achter de lokale initiatieven ervaringen opgedaan met de twee … Lees meer

Nieuwe regeling Vitaal Platteland

wo 10-02

Eén loket voor dorpsinitiatieven Het college van Gedeputeerde Staten heeft een nieuwe regeling voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven vastgesteld. Met deze nieuwe regeling wordt voldaan aan de wens vanuit de samenleving om de oude regeling ‘Vitaal Platteland’ laagdrempeliger en toegankelijker te maken. In plaats van een provinciaal loket voor dorpsinitiatieven gaat de provincie Drenthe jaarlijks € 50.000,- overmaken aan elke gemeente in Drenthe. Gemeenten kunnen op basis van cofinanciering deze middelen inzetten voor lokale initiatieven. De nieuwe regeling loopt tot … Lees meer