MIT regeling open voor innovatieve MKB-ers

Geplaatst op: woensdag 1 april 2020


De provincie Drenthe stelt € 465.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de subsidieregelingen MIT haalbaarheid 2020 en MIT R&D samenwerking. De drie noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen samen € 6 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland voor deze regelingen.

Wat houdt de regeling in?
Het gaat om de zogenaamde MIT regeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Nederland. Vanuit deze regeling kunnen (Drentse) ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. De regeling versterkt de regionale innovatiekracht en zorgt voor een impuls aan het ondernemersklimaat in heel Drenthe.
Er waren in 2018 en 2019 respectievelijk vijftig en vijfenvijftig Drentse bedrijven die een aanvraag hebben ingediend. De ambitie is om voor 2020 het aantal aanvragen uit Drenthe te laten toenemen tot 60.

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer wordt ingezet om deze ambitie waar te maken. Individuele, samenwerkende MKB’ers kunnen vanaf 7 april deze subsidie aanvragen bij het SNN.


Meer berichten over: