Meer berichten over "Subsidie":

College van B&W houdt subsidieaanvragen 2021 tegen het licht

di 04-08

Burgemeester en wethouders hebben besloten om kritisch te kijken naar subsidieaanvragen voor activiteiten in 2021. Reden hiervoor is dat B&W een sluitende begroting willen presenteren, terwijl het tekort – zonder ingrijpen – oploopt tot ruim 3 miljoen euro.Wethouder financiën Hans de Graaf waarschuwde bij de jaarrekening 2019 en de perspectievennota 2021 al voor de tekorten die veroorzaakt worden door grote kostenposten in het sociaal domein. “Het zijn tekorten die je niet alleen wegwerkt met bezuinigingen op de jeugdzorg. We zullen … Lees meer

Snelloket voor Drentse coronakunst

vr 22-05

De provincie Drenthe opent een ‘Snelloket’ voor nieuwe cultuurprojecten die het gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis. Kunstenaars (professionals en amateurs) en culturele organisaties kunnen laagdrempelig en snel een subsidie aanvragen van minimaal 1.000 en maximaal 2.500 euro. Vanaf 22 mei is het Drentse Snelloket geopend. Er is in totaal 50.000 euro beschikbaar. Gedeputeerde Cees Bijl over het Drentse Snelloket Cultuur en Corona: “Het college van Gedeputeerde Staten wil Drenten helpen om deze tijd door te komen. Dat … Lees meer

€ 50.000 beschikbaar voor preventieve maatregelen schapenhouders

di 14-04

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 50.000,- beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen waarmee schapenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven. Dit hebben GS vastgesteld in hun reactie op de aanbevelingen die de deelnemers van de Drentse wolventafel op 11 februari hebben voorgelegd aan gedeputeerde Henk Jumelet. Samen met de schapenhouders wil het college de komende tijd werken aan een totaalaanpak. VoorlopersregelingGedeputeerde Jumelet: “Wij hebben goed geluisterd naar de zorgen en behoeften die leven onder de schapenhouders. We begrijpen deze zorgen, … Lees meer

MIT regeling open voor innovatieve MKB-ers

wo 01-04

De provincie Drenthe stelt € 465.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de subsidieregelingen MIT haalbaarheid 2020 en MIT R&D samenwerking. De drie noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stellen samen € 6 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland voor deze regelingen. Wat houdt de regeling in? Het gaat om de zogenaamde MIT regeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Nederland. Vanuit deze regeling kunnen (Drentse) ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheid- en innovatieadvies. De regeling versterkt de regionale innovatiekracht en zorgt voor … Lees meer

Uit de besluitenlijst van GS Provincie Drenthe

di 19-11

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Perceelsemissie waterschap Hunze en Aa’s De Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s stellen € 347.000,– subsidie beschikbaar voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van perceelemissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. De subsidie geldt voor het Drentse deel van het waterschap. Landbouwbedrijven kunnen vanaf 2 tot en met 16 december 2019 een aanvraag indienen bij de provincie via het provinciale subsidieloket. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met LTO-Noord.