Meer berichten over "Subsidie":

Uitrol 4e fase wandel-knooppuntennetwerk

di 07-09

Uitrol vierde fase van het wandelknooppuntennetwerk Drenthe Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van €195.000 beschikbaar voor het uitrollen van de vierde fase van het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe. In verschillende fases is er sinds 2015 gewerkt aan de aanleg van een provinciaal wandelnetwerk. Inmiddels is een derde deel gerealiseerd. In september wordt er gestart met de verdere ontwikkeling van het knooppuntensysteem in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe. In de gemeenten De Wolden en Westerveld zijn al wandelknooppunten aangelegd, de gemeente … Lees meer

Miljoenen voor het versterken van stikstofgevoelige natuur

di 17-08

“72,5 miljoen euro voor versterken van stikstofgevoelige natuur in Drenthe” De provincie Drenthe heeft 72,5 miljoen beschikbaar gekregen voor natuurherstel van het Rijk. Deze natuurherstelmaatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met dit geld wil de provincie Drenthe de natuur de komende drie jaar verder versterken en verbeteren. Het Programma Natuur richt zich op het structureel verbeteren van de natuur, waarbij de focus ligt op stikstofgevoelige natuur. De 72,5 miljoen … Lees meer

School hoeft voor niemand te duur te zijn

di 17-08

Het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Iets waar veel kinderen (en ouders) naar hebben uitgekeken. Voor sommigen is het echter ook reden voor zorg, financiële zorg. Kunnen ze de kosten die nu op hen afkomen wel betalen? Voor het schoolreisje? De voetbalclub? Balletles? Computer? Jeugdfonds Sport en CultuurHoudt jouw zoon van gitaarspelen of heb je een dochter die graag wil voetballen, maar heb je hier als ouder te weinig financiële middelen voor? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijdrage … Lees meer

Subsidie gemeente voor jeugdsoos

za 31-07

Het is vanaf augustus 2021 mogelijk om van de gemeente Tynaarlo een tegemoetkoming te krijgen in de huurkosten van een jeugdsoos. Dat is een plek waar jongeren van 12 tot 21 jaar elkaar ontmoeten. Het college van B&W heeft hiervoor de Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoos accommodaties vastgesteld. De regeling is te vinden op de website van de gemeente Tynaarlo.Kosten voor activiteiten voor de jeugdsoos komen niet voor subsidie in aanmerking. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden via info@tynaarlo.nl.Om de aanvraag goed te … Lees meer

Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en …

vr 23-04

Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en oplossingen voor netcongestie Provincie Drenthe stelt vanaf maandag 3 mei 2021 de subsidieregeling ‘Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie’ open. Met deze subsidie kunnen initiatiefnemers van energieprojecten die te maken hebben met zogeheten netcongestie, een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting laten uitvoeren. Ook wordt er subsidie verstrekt voor opwek van duurzame energie en gebouwgebonden energiebesparing. In totaal is € 170.000 beschikbaar in de regeling. In Drenthe kampen veel initiatiefnemers van duurzame energieprojecten met de … Lees meer