Meer berichten over "Subsidie":

Provincie Drenthe stelt € 675.000,- beschikbaar voor groei en innovatie

wo 02-12

Vanwege succes opnieuw vouchers voor ondernemersProvincie Drenthe stelt € 675.000,- beschikbaar voor groei en innovatie De provincie Drenthe vindt het belangrijk om juist in deze tijd ondersteuning te bieden aan het Drentse bedrijfsleven. Om die reden is voor de ‘Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer 3.0’ een bedrag van€ 675.000,- beschikbaar gesteld. Hiermee faciliteert de provincie de groei van ondernemers en versterkt daarmee de Drentse economie en de regionale werkgelegenheid. Het zorgt ervoor dat het bedrijfsleven kan investeren en fungeert daardoor als een … Lees meer

Provincie Drenthe draagt bij aan diverse projecten in de vrijetijdssector

wo 02-12

Om het toeristisch-recreatieve aanbod in Drenthe te versterken en zo de bestedingen en werkgelegenheid te vergroten draagt de provincie bij aan diverse projecten in de vrijetijdssector. De projecten worden in 2021 uitgevoerd door ondernemers, gemeenten en diverse organisaties. In totaal stelt de provincie € 320.000,- beschikbaar voor negen projecten. Poort tot De OnlandenVoor het project ‘Poort tot De Onlanden’ ontvangt Natuurmonumenten een bijdrage van € 75.000. Natuurmonumenten en de horeca van De Onlanderij willen in het kader van dit project … Lees meer

Nieuwe subsidieregeling Podium Platteland 2.0

di 01-12

Nieuwe subsidieregeling Podium Platteland 2.0Leefbaarheid versterken met cultuur Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe subsidieregeling ‘Podium Platteland 2.0’ vastgesteld. Met deze regeling wil Gedeputeerde Staten de leefbaarheid in Drenthe versterken door culturele projecten. Thema’s als armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid komen met ‘community art’ onder de aandacht. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. Sinds 2012 werken kunstenaars in de culturele programma’s ‘Kreatief met Krimp’ en ‘Podium Platteland’ aan bijzondere kunstprojecten op ongewone locaties. Vanaf 2021 … Lees meer

College van B&W houdt subsidieaanvragen 2021 tegen het licht

di 04-08

Burgemeester en wethouders hebben besloten om kritisch te kijken naar subsidieaanvragen voor activiteiten in 2021. Reden hiervoor is dat B&W een sluitende begroting willen presenteren, terwijl het tekort – zonder ingrijpen – oploopt tot ruim 3 miljoen euro.Wethouder financiën Hans de Graaf waarschuwde bij de jaarrekening 2019 en de perspectievennota 2021 al voor de tekorten die veroorzaakt worden door grote kostenposten in het sociaal domein. “Het zijn tekorten die je niet alleen wegwerkt met bezuinigingen op de jeugdzorg. We zullen … Lees meer

Snelloket voor Drentse coronakunst

vr 22-05

De provincie Drenthe opent een ‘Snelloket’ voor nieuwe cultuurprojecten die het gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis. Kunstenaars (professionals en amateurs) en culturele organisaties kunnen laagdrempelig en snel een subsidie aanvragen van minimaal 1.000 en maximaal 2.500 euro. Vanaf 22 mei is het Drentse Snelloket geopend. Er is in totaal 50.000 euro beschikbaar. Gedeputeerde Cees Bijl over het Drentse Snelloket Cultuur en Corona: “Het college van Gedeputeerde Staten wil Drenten helpen om deze tijd door te komen. Dat … Lees meer