Meer berichten over "Subsidie":

Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en …

vr 23-04

Provincie ondersteunt energiebesparing MKB en oplossingen voor netcongestie Provincie Drenthe stelt vanaf maandag 3 mei 2021 de subsidieregeling ‘Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie’ open. Met deze subsidie kunnen initiatiefnemers van energieprojecten die te maken hebben met zogeheten netcongestie, een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting laten uitvoeren. Ook wordt er subsidie verstrekt voor opwek van duurzame energie en gebouwgebonden energiebesparing. In totaal is € 170.000 beschikbaar in de regeling. In Drenthe kampen veel initiatiefnemers van duurzame energieprojecten met de … Lees meer

Subsidieverlening Geo tour Stichting Kop van Drenthe

di 13-04

De provincie Drenthe stelt € 10.000,– beschikbaar ten behoeve van het project Geo-tour in de Kop van Drenthe. Deelnemers fietsen of wandelen door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen en gaan op zoek naar ‘schatten’.

De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is verlengd

do 18-03

Goed nieuws voor Drentse woningeigenaren. De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) wordt definitief verlengd. De regeling, die in het leven werd geroepen om woningeigenaren te stimuleren bij het toepassen van kleine energiebesparende maatregelen, is met 9 maanden verlengd. De regeling liep oorspronkelijk tot 31 maart 2021 maar nu t/m 31 december 2021. De verlenging geeft zowel gemeenten als woningeigenaren meer tijd om alle RRE-maatregelen te kunnen uitvoeren. De afgelopen tijd werden acties online, via de website en nieuwsbrieven online gehouden. Maar door … Lees meer

Provincie helpt Drentse gemeenten aan de weg te timmeren

di 02-02

Verdeeld over 54 projecten kunnen de 12 Drentse gemeenten dit jaar gezamenlijk rekenen op een subsidie van ruim € 4,5 miljoen om hun wegen verkeersveiliger te maken en bijvoorbeeld fietspaden aan te leggen en te verbeteren. Dat blijkt uit het bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur op basis van de regeling BDU Verkeer en Vervoer. Met de voorgenomen subsidie draagt de provincie bij aan een totale investering van bijna € 13,5 miljoen. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om … Lees meer

Steun voor jonge landbouwers voor verduurzamen bedrijf

ma 07-12

Jonge boeren kunnen hun bedrijf verduurzamen met de Regeling Jonge Landbouwers, die voor de zesde keer wordt opengesteld. Met deze subsidie hebben boeren tot en met 40 jaar, de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten. Met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, voorzieningen voor weidegang of diervriendelijke vloeren. De subsidieregeling staat open vanaf 7 december 2020 t/m 12 februari 2021. Bedrijf toekomstbestendig inrichtenDe subsidie is bedoeld om modernere installaties en machines aan te schaffen. Daarmee kunnen jonge … Lees meer