“Uit de Raad”

Geplaatst op: dinsdag 21 september 2021

Terugblik raadsvergadering 14 september
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. Op de agenda stond onder meer:


Speelautomatenverordening
In deze verordening staan regels voor het toestaan van een speelautomatenhal in de gemeente. Door wijzigingen in de wet en aanvullende normen wordt de gemeentelijke verordening nu aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met het zoveel mogelijk beperken van gokverslaving en extra ingezet op verslavingspreventie. Er blijft één speelautomatenhal in de gemeente toegestaan. De raad heeft het debat over deze verordening uitvoerig gevoerd en in de volgende vergadering neemt de raad een besluit over het voorstel.


Verordening starterslening
De gemeenteraad stemde in met het aanpassen van de starterslening. Met de startersleningen wil de gemeente het kopen van een eigen woning voor starters mogelijk maken en doorstroming op de woningmark bevorderen.


Vooruitblik raadsvergadering 28 september, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Zuidlaren (PBH)
Dit punt stond op de agenda van de raadsvergadering van 14 september maar is vanwege tijdgebrek niet besproken. In het Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) staat wat de plannen zijn voor de inrichting van het terrein. Het punt stond ook op 15 juni op de raadsagenda. Toen was er onduidelijkheid over de op het terrein gelegen manege en is besloten dat er eerst meer duidelijkheid moest komen voordat de bespreking kon worden vervolgd.

Groningen Airport Eelde
De gemeenteraad bespreekt twee voorstellen inzake Groningen Airport Eelde. Het eerste punt is een investeringsverzoek van de luchthaven en het tweede punt zijn de aandelen. Tynaarlo bezit 4% van de aandelen van Groningen Airport Eelde. Het is nu de vraag of de gemeente die aandelen wil houden en wat er moet gebeuren met de eerder door de gemeente Assen verkochte aandelen.

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: