Meer berichten over "Vergadering":

Gemeenteraadsvergadering 22 januari

ma 14-01

Dinsdagavond 22 januari is een raadsvergadering op het gemeentehuis in Vries. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: • Vaststellen bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren • Vaststellen startdocument en participatieplan Omgevingsvisie • Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces De complete agenda en bijbehorende vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl. Uitzending De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune. Via de website van de raad is de informatiebijeenkomst zowel live, als achteraf te volgen. … Lees meer

Gemeenteraad op 4 in plaats van 5 december

di 28-11

Maandag 4 december 20.00 uur Openbare vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. De agenda staat op https://raad.tynaarlo.nl

Nieuw vergadermodel gemeenteraad Tynaarlo

di 23-08

Op 13 september start de gemeenteraad met een nieuw vergadermodel. Het nieuwe vergadermodel bestaat uit twee delen, een Besluitblok en een Bespreekblok. Om 20.00 uur is het Besluitblok aan de orde en wordt vergaderd over de  raadsvoorstellen waarover de raad diezelfde avond een besluit kan nemen. Er vindt alleen besluitvorming plaats en geen debat. Het Besluitblok omvat een aantal vaste agendapunten: de lijst met ingekomen stukken, de gemeenschappelijke regelingen, het vragenrecht van raadsleden, de mededelingen van het college, informatie vanuit … Lees meer