Meer berichten over "Vries- Zuid":

Vries Zuid

di 24-11

Op 30 juni heeft de gemeenteraad besloten de formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage te leggen. Dit plan heeft samen met het beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Vries Zuid’ en van een reactie voorzien. De raad wordt nu gevraagd om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen waarmee er een planologisch en ruimtelijk kader is voor de ontwikkeling van … Lees meer

Vries – Zuid

di 09-06

Uit de raad: terugblik: raadsvergadering 9 juni Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’ Door dit nieuwe bestemmingsplan wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Vries. Het college vraagt de gemeenteraad nu om de formele procedure te starten. De eerste stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. Wilt u op de hoogte blijven? Via vrieszuid@tynaarlo.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.