Vries Zuid

Geplaatst op: dinsdag 24 november 2020

Op 30 juni heeft de gemeenteraad besloten de formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage te leggen. Dit plan heeft samen met het beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Vries Zuid’ en van een reactie voorzien. De raad wordt nu gevraagd om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen waarmee er een planologisch en ruimtelijk kader is voor de ontwikkeling van maximaal 75 woningen in Vries Zuid.


Meer berichten over: