Bewoners ontwerpen samen nieuwe wijk

Geplaatst op: maandag 9 september 2019

De gemeente Tynaarlo is druk bezig met de planvorming voor de nieuwbouwwijk Vries zuid. In tegenstelling tot andere nieuwbouwwijken worden inwoners vanaf het begin betrokken bij de planvorming in het zogenaamde participatieproces. In dit proces worden inwoners uitgedaagd om hun ideeën voor Vries zuid naar voren brengen.

Een aantal Vriezenaren hebben de uitdaging opgepakt en zijn alvast begonnen met maken van plannen. De groep bestaande uit omwonenden van Vries zuid en vertegenwoordigers van mogelijke nieuwe bewoners zaten aanvankelijk niet op 1 lijn.  Echter beide partijen zijn ervan overtuigd dat Vries een nieuwe woonwijk nodig heeft vanwege onder andere de grote woningbehoefte onder jongeren en de terugloop bij (sport)clubs. Na enkele gesprekken werden de verschillen kleiner en werden de overeenkomsten groter. Dit resulteerde uiteindelijk een gezamenlijk plan.

Citaat van Barend Lukkien: “Herman en Jos (D66 Tynaarlo) hebben ons geholpen om onze ideeën bij elkaar te brengen en verder uit te werken.”

De Vriezenaren zijn dan ook trost op hun plan. Een plan dat binnen de gestelde kaders past, zoals waterberging en duurzaamheid en rekening houdt met de wensen en ideeën van omwonenden. De Vriezenaren verwachten dan ook op basis van eerste verkennende gesprekken dat hun plannen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de planmakers open staan voor ideeën van andere.

Belangrijke uitganspunten van het plan zijn het instandhouden van de bestaande open groene plekken en het doorzetten van de verscheidenheid aan woningtypes zoals dat in de aansluitende woonwijken Diepsloot 1 & 2 het geval is. Daarnaast is er in de plannen veel aandacht voor verkeer, zoals doorgaande fietsverbindingen en een rotonde nabij de kruising de Fledders en de Asserstraat om verkeersoverlast en bouwoverlast te verminderen.

Met het plan hopen de Vriezenaren dat lange discussies en moeilijke procedures overbodig zijn en dat er snel en voortvarend met de bouw gestart kan worden.

Citaat: “Uiteindelijk wil iedereen dat Vries zuid een fijne wijk wordt om te wonen, want dat is goed voor Vries”

De Vriezenaren hopen hun plannen op de startbijeenkomst van het participatieproces van Vries zuid op 23 september te presenteren aan een breed publiek en om eventuele vragen van mede Vriezenaren te beantwoorden.