Carbidschieten is dit jaar anders dan anders!

Geplaatst op: dinsdag 1 december 2020

Alleen op Oudejaarsdag (31 december 2020) van 10.00 uur tot 18.00 uur mag u carbidschieten. Wanneer u met carbid wilt schieten moet u altijd een ontheffing aanvragen. Zonder ontheffing is het niet toegestaan carbid te schieten.
U kunt de ontheffing aanvragen via het formulier op www.tynaarlo.nl/vergunningen/carbidschieten-en-vreugdevuren. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk 15 december 2020 door de gemeente zijn ontvangen.
Lees voor het aanvragen van de ontheffing goed de voorwaarden.

De corona maatregelen die van kracht zijn, dienen nageleefd te worden.
Groep van maximaal 4 personen op anderhalve meter;
Publiek is niet toegestaan en de activiteit mag niet de vorm krijgen van een evenement;
Het plaatsen en gebruiken van tenten en andere verblijfsobjecten is niet toegestaan;
Het aanbieden van eten en drinken is niet toegestaan;
Vreugdevuren zijn niet toegestaan;
De eindtijd van carbidschieten is dit jaar (31 december 2020) 18.00 uur.

Deze corona maatregelen komen bovenop de carbidregels uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tynaarlo 2020.

Let op: Vreugdevuren zijn dit jaar NIET toegestaan.

Tot slot wijzen wij u op uw verantwoordelijkheid als organisator om de veiligheid te waarborgen. Als organisator bent u ook verantwoordelijk voor het naleven van de (corona)maatregelen, zoals het actief weren van publiek. De gemeente gaat dit gericht controleren.


Meer berichten over: