CvK, Jetta Klijnsma, opent kas Bosch en Vaart en Open Monumentendag

Geplaatst op: zaterdag 11 september 2021


Vanmorgen is het er dan toch van gekomen: de officiële opening van de nieuwe kas op landgoed Bosch en Vaart. Door de Covid-19 problematiek is de oorspronkelijke bouw en opening in 2020 niet doorgegaan.

Pieter Batjes, samen met zuster Greet de initiatiefnemers voor het herstel van het landgoed, lichtte een en ander uit de geschiedenis van het landgoed toe. Hij kocht het huis zo’n 37 jaar geleden. Het was weinig meer dan een bouwval. Om bij voorbeeld al het regenwater op te vangen had hij toen om en nabij 40 emmers, teilen etc. in huis staan. Een douche was er niet en het bad was onderweg naar de verdieping eronder. Kortom er viel het nodige aan herstelwerk te doen. Dit gold ook voor het terrein. Toen later de eerste grond in zijn bezit kwam heeft hij 4 containers met afval van het terrein gehaald. Een container was gevuld met kinderspeelgoed.

Hierna was het woord aan de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Kleinsma. Zij memoreerde aan het feit dat Pieter eigenlijk al op 8 jarige leeftijd wist dat hij iets dergelijks als Bosch en Vaart wilde gaan doen. Het zal in zijn jongensgedachte nog niet zo concreet geweest zijn, maar toch de richting zat er al jong in bij Pieter. Deze kas vormt de zo’n beetje de afronding van al het herstel en het herinrichten van het landgoed. Jetta Kleinsma sprak haar bewondering uit voor al het werk dat hier door de vrijwilligers is verricht en natuurlijk het schitterende initiatief van Pieter en zijn zus Greet. De bouw van de kas is mogelijk gemaakt door een gift uit de nalatenschap van mevrouw Annette E. Kroon (1944 – 2020). Het bord dat hiernaar verwijst werd door Jetta Kleinsma als openingshandeling zichtbaar gemaakt.

Zangeres Tamar Lewis en begeleider Erik zorgden voor een heel mooie muzikale omlijsting van het geheel.
Dit weekend exposeren de kunstenaars Franka en Henriëtte Kuiper hun werken op Landgoed Bosch en Vaart. De werken zijn te bekijken van 10:00 uur – 17:00 uur.

Open Monumentendag
De geplande openingshandeling van de Open Monumentendag kon door ziekte van burgemeester Marcel Thijsen niet door hem uitgevoerd worden. Mevrouw Kleinsma nam dit nu voor haar rekening. In haar toespraak verwees ze naar de prachtige 70 monumenten in Drenten welke vandaag (deels) open zijn voor belangstellenden.
Verder sprak ze de hoop uit dat het thema van deze dag, inclusiviteit, ons nageslacht over zo’n 400 jaar zal doen beseffen dat het veranderproces nu is ingezet.

Meer over de geschiedenis van Bosch en Vaart vindt u onder andere hier.


Meer berichten over: