Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020

Geplaatst op: dinsdag 25 februari 2020

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020 op de mat.
Op de aanslag kunt u zien wat u in 2020 aan onroerende-zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen. Ook de beschikking Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-beschikking) staat vermeld. Niet iedereen betaalt alle belastingen die hier worden genoemd. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of het belastingobject een woning of een bedrijfspand is. Meer informatie kijk op www.tynaarlo.nl/belastingen
Bezwaar maken tegen uw Woz-beschikking?
De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde vragen we u om eerst een terugbel afspraak met ons te maken. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven.
U kunt binnen zes weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, een terugbel afspraak maken via het contactformulier op www.tynaarlo.nl/belastingen
Kwijtschelding
Aan inwoners van de gemeente Tynaarlo kan kwijtschelding verleend worden voor:

  • Onroerende zaakbelasting;
  • Rioolrechten;
  • Afvalstoffenheffing

LET OP: de regels voor kwijtschelding rondom afvalstoffenheffing zijn dit jaar veranderd. Op www.tynaarlo.nl/actualiteiten leest u alles over deze verandering.

Komt u in aanmerking?
Het Noordelijk Belastingkantoor toetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer (088) 78 79 000.


Meer berichten over: