Gemeenteraads-verkiezingen 16 maart 2022

Geplaatst op: dinsdag 11 januari 2022

Openbare kennisgeving: kandidaatstelling Gemeenteraads-verkiezingen 16 maart 2022.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Tynaarlo maakt het volgende bekend:

Op maandag 31 januari 2022 vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Tynaarlo plaats. Op die dag kunnen bij het centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de kandidatenlijsten worden ingeleverd. Wilt u hiervoor een afspraak maken? Bel dan met 0592 266 662 of mail naar verkiezingen@tynaarlo.nl.

De volgende formulieren worden via het programma OSV (te downloaden op www.kiesraad.nl) aangemaakt en moeten op de dag van kandidaatstelling worden ingeleverd:
* de kandidatenlijst (model H1)
* de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
* de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
* indien van toepassing: de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
* indien van toepassing: de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4).

Voor de kandidaatstelling moet uiterlijk op 17 januari een waarborgsom van € 225,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL 02 BNGH 02850.79.050 t.n.v. Gemeente Tynaarlo onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2022, de naam van de politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden moet worden. Een waarborgsom hoeft niet te worden betaald wanneer bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u contact opnemen met de gemeente Tynaarlo, Team Verkiezingen op 0592 266 662.


Meer berichten over: