Kor Mulder erelid van IVN afdeling Vries

Geplaatst op: woensdag 24 juni 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van IVN afdeling Vries is Kor Mulder als voorzitter van het bestuur afgezwaaid. Gedurende meer dan 12 jaren is hij voorzitter geweest van de afdeling. Een geweldige staat van dienst. Vice-voorzitter Sipke Sikkes heeft een feestelijk dankwoord uitgesproken. Kor blijft beschikbaar als lid van de activiteitencommissie.
Het bestuur -in zijn nieuwe samenstelling, met Peter Kwast als voorzitter- heeft de ledenvergadering voorgesteld om deze lange duur van zijn voorzitterschap te beantwoorden met een erelidmaatschap. Het voorstel werd met een warm applaus gehonoreerd en is door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.
Zijn voorzitterschap wordt gekenmerkt door harmonieuze verhoudingen in de vereniging en door aandacht voor samenwerking met afdelingen in de omliggende plaatsen en de provincie.


Meer berichten over: