Lokaal Preventieakkoord Tynaarlo

Geplaatst op: dinsdag 12 januari 2021

27 januari startbijeenkomst Lokaal Preventieakkoord Tynaarlo

In november 2018 heeft het ministerie van VWS samen met tal van partners een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen: onder andere door het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Doel van het akkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen.


Lokaal Preventieakkoord Tynaarlo
De overheid stelt geld beschikbaar om bovenstaande ambities te verwerken in een ‘Lokaal Preventieakkoord. In een Lokaal akkoord maken inwoners, gezondheidsorganisaties, huisartsen, welzijnsorganisaties, sportorganisaties, fysiotherapeuten en andere maatschappelijke organisaties afspraken over hoe ze met elkaar de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord in hun gemeente kunnen bereiken.


Online startbijeenkomst
Wilt u meedenken over het lokaal preventieakkoord? Dat nodigen we u van harte uit voor de online startbijeenkomst ‘Op weg naar een Lokaal Preventieakkoord in Tynaarlo’ op woensdag 27 januari van 18:45 – 21:00 uur
Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar Eralt Boers van Looplijnen via eralt@looplijnen.nl. Hij begeleidt het proces om te komen tot een lokaal preventieakkoord in Tynaarlo.


Meer berichten over: