Mevr. Bartha Kuiper, Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Geplaatst op: maandag 26 april 2021

De 66-jarige mevrouw Bartha Kuiper-van der Steege uit Vries is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze krijgt deze onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk bij de Protestantse Gemeente in Vries, bij tennisvereniging Are You Ready in het dorp en bij de taalklas van het Alfa-college. Eerder was ze al vrijwilliger bij de bibliotheek in Vries en bij de WOV. Mevrouw Kuiper-van der Steege wordt omschreven als iemand die haar werk ‘vol enthousiasme en accuraat doet, en bovendien attent en empathisch is.’

Sinds 1997 is mevrouw Kuiper-van der Steege vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Vries. Ze is daar ouderling Kerkrentmeester. In de functie heeft ze een belangrijke rol in het beheer van de gebouwen. Daarnaast is ze ook secretaris van het College van Kerkrentmeesters. De kerkenraad noemt mevrouw Kuiper-van der Steege ‘een voorbeeld voor hoe een vrijwilliger zich belangeloos en met groot ‘resultaat’ zich kan inzetten voor een gemeenschap.’

Sinds 2015 is mevrouw Kuiper-van der Steege vrijwilliger bij de cursus ‘Nederlands als tweede taal’ van het Alfa-college. De deelnemers van de cursus zijn anderstaligen en het merendeel heeft in eigen land weinig scholing gehad. Naast het assisteren bij de klassikale lesonderdelen begeleidt mevrouw Kuiper- van der Steege zelfstandig individuele cursisten of kleine groepjes cursisten met een door de docent uitgezet lesprogramma. Met behulp van verschillende lesmethodes en werkvormen leert zij de cursisten de Nederlandse taal lezen, schrijven, spreken en begrijpen.

Bij tennisvereniging Are You Ready in Vries is mevrouw Kuiper-van der Steege medeorganisator van de clubkampioenschappen en beheerde ze eerder de ledenadministratie. Een echte ‘ras-vrijwilliger’, wordt ze er genoemd.

Tot 2007 was mevrouw Kuiper-van der Steege daarnaast vrijwilliger bij de bibliotheek in Vries. Ook was ze tot 1992 lid van de gemeentelijke werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, waarin zowel ambtenaren, een wethouder en inwoners van Vries zitting hadden.


Meer berichten over: