Nieuwjaarsbijeenkomst Historische Vereniging Oud Vries

Geplaatst op: donderdag 17 januari 2019


Gisteravond vond de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de historische vereniging Oud Vries plaats. Om even over achten heette voorzitter Geert Geerts de aanwezigen in het Ontmoetingshuis welkom. Dit gevolgd door een gedachtegang over de overboord geslagen zeecontainers boven de wadden. Daarin stond hij stil bij de omvang van de ramp en vergeleek het stookolieverbruik van het schip met dat van ‘zijn’ dieseltje. De laatste kwam er, vanuit milieuoogpunt, verreweg het schoonst vanaf.
Fenny Zandvoort las in het Drents een aantal gedichten en verhalen voor. Waaronder een hilarisch verhaal over het schorreldoekie (vaatdoekje).

Jaaroverzicht
Dit was een leuke opmaat tot het latere stuk door twee vertegenwoordigers van de lokale pers: het jaaroverzicht door Harm en Swaan! Vertolkt door Gerard Geerligs en Petra Siegers werden we meegevoerd langs hetgeen zich het afgelopen jaar in Vries afspeelde. Ook dit ging in het Drents.
Absoluut hoogtepunt daarin waren de gaswerkzaamheden rondom en onder de traverse. Naast de nodige overlast voorzagen deze werkzaamheden Vries zowaar van echte stoplichten!
Dit, door Jan Suurd geschreven stuk, leverde veel hilarische momenten op. Ook de nog steeds niet aanwezig of niet werkende lantaarnpalen werden op luchtige wijze door de twee persvertegenwoordigers genoemd.
Nu maar hopen dat het lantaarnlicht snel hersteld is. Anders horen we het in januari 2020 weer voorbijkomen in het volgende jaaroverzicht….
Naast dit alles was er voldoende tijd om met elkaar te ‘leuten’, te klinken en een hapje te eten. Iets wat de avond weer tot een gezellig geheel maakte.


Meer berichten over: