Nieuws van Volksvermaken Vries

Geplaatst op: dinsdag 12 januari 2021

Algemene Ledenvergadering
Normaal gesproken vindt de Algemene Ledenvergadering van Volksvermaken Vries zo rond eind januari plaats. Volksvermaken Vries vindt het immers heel belangrijk om met haar leden van gedachten te wisselen en hun mening te horen over de plannen voor het nieuwe jaar. Ook wordt dan financiële verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar.

Vanwege de corona-maatregelen kan Volksvermaken Vries wij op dit moment geen ledenvergadering organiseren en stelt deze daarom uit tot een later moment. De statuten bieden die ruimte. Zodra er meer bekend is over eventuele versoepelingen, meldt Volksvermaken Vries zich met een datum voor de ledenvergadering.

Jaarprogramma
Het is door alle corona-beperkingen lastig om nu in te schatten wanneer Volksvermaken Vries weer met haar reguliere activiteiten van start kunnen gaan. En dat terwijl er een mooi jaarprogramma was voorbereid. Daarom zijn er naast de online pubquiz nog andere online activiteiten in voorbereiding. U hoort binnenkort meer van deze plannen.

Volksvermaken Vries is er klaar voor om zodra dit mogelijk is direct met de organisatie van haar reguliere activiteiten te starten. Denk bijvoorbeeld aan o.a. de Kinderspeldagen, de Spooktocht en de Vriezer Dorpsquiz.

Sponsoren
Volksvermaken Vries kan niets organiseren zonder haar sponsoren, vrijwilligers en leden. Normaal gesproken start Volksvermaken Vries ook begin januari de sponsorwerving op. Vanwege de lock down wordt dit opgeschoven tot er meer duidelijk is over het verloop van de corona-maatregelen. Volksvermaken Vries vertrouwt erop dat zij ook later in het jaar op haar trouwe sponsoren kan en mag rekenen.

Vrijwilligers
Volksvermaken Vries is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bent u bereid om wanneer het weer kan een paar uurtjes mee te helpen bij een activiteit van Volksvermaken Vries? Meldt u dan via info@volksvermakenvries.nl. Wilt u liever eerst meer informatie? Dan kan ook, meldt u dan via het eerdergenoemde e-mailadres en een van de bestuursleden neemt contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Geef vooral ook aan naar welke activiteit uw voorkeur uitgaat. Beschikt u over ‘handige handen’ en wilt u een bijdrage leveren aan het onderhouden van de materialen van Volksvermaken Vries? Laat het weten!

Leden
In de huidige situatie kan Volksvermaken Vries haar ledenkaarten begin maart niet-huis-aan-huis bezorgen, voor zover deze nog moeten worden afgerekend. De leden die hun contributie nog per kas (aan de deur) afrekenen, ontvangen binnenkort een aanbod voor een alternatieve manier van betalen. Voor de overige leden verandert er niets. Die ontvangen hun ledenkaart in de bus na de afschrijving van de automatische incasso.

Tot zover het nieuws vanuit Volksvermaken Vries. Volksvermaken Vries gaat ervan uit dat het in de loop van het jaar weer mogelijk wordt om elkaar te treffen bij haar activiteiten. Graag tot dan!


Meer berichten over: