Onthulling verkeersborden Vijverstee

Geplaatst op: woensdag 15 mei 2019

Vanochtend werden rondom OBS De Vijverstee een tweetal verkeersborden onthuld door burgemeester Thijsen en de ontwerpsters van de borden, Laura Dijkstra en Lieke Rona. De groepen 7 en 8 kregen van het VVT-team de opdracht om een eigen ontwerp te maken voor een  ‘Pas op-bord’ en een ‘Kiss+Ride-zone’. 

In de klassen werd meteen enthousiast gereageerd en de kinderen hebben allemaal hun eigen ontwerp op papier gemaakt. Daarna werd er eerlijk gestemd en zijn er 2 winnaressen uit de groepen 7 en 8 gekozen.  En nu zijn de twee uitgekozen borden geplaatst bij de school. Het bord, ontworpen door Laura Dijkstra roept automobilisten op om uit te kijken voor de oversteek door kinderen van het Koffiedik naar de school en het andere bord, ontworpen door Lieke Rona, roept op om de parkeerstrook vóór de school echt alleen te gebruiken als ‘Kiss+Ride-zone’. 

In zijn toespraak voor de onthulling memoreerde burgemeester Thijsen nog maar eens dat verkeersveiligheid met elkaar wordt bereikt. Dus niet alleen door de automobilisten maar zeker ook door het gedrag in het verkeer van de jeugd zelf. Hij riep alle jongelui dan ook op om zelf goed uit te kijken en geen onveilige situaties op te roepen door eigen gedrag.


Meer berichten over: