Op weg naar een duurzame Kerspel

Geplaatst op: donderdag 13 februari 2020

Naar een duurzame Kerspel; hoe kun je je huis energiezuiniger maken?
Klimaatakkoord, gasbesluit, warmtetransitie, begrippen die voor alle burgers van belang zijn en gevolgen zullen hebben voor de manier waarop we wonen. Veel burgers weten echter niet wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent.
Hoe kan ik mijn woning verduurzamen? Kan dat wel met mijn woning? Wat kost het eigenlijk? Buurtteam ‘De Fledders’ uit Vries wil in hun wijk bewoners helpen antwoorden te vinden op deze vragen en is daarom gestart met een project. In samenwerking met Natuur en Milieu Federatie Drenthe heeft het buurtteam een plan opgesteld voor het verduurzamen van de woningen aan de Kerspel. Voor de uitvoering van het plan heeft het buurtteam subsidie gekregen van de gemeente Tynaarlo.

Inhoud van het project
Het plan is gericht op het verkrijgen van een onafhankelijk advies tot het verduurzamen en/of energieneutraal maken van de eigen woning. Elke woning afzonderlijk een advies aanbieden is te kostbaar, maar door in de straat Kerspel drie verschillende type woningen te onderzoeken en daar een goed advies voor op te laten stellen, is het mogelijk om ook naar de andere bewoners met hetzelfde type woning te adviseren.
Het buurtteam wil tijdens dit project onderzoek doen naar een drietal aspecten:
o Op welke manier kunnen de woningen aan de Kerspel energiezuiniger gemaakt worden?
o Wat is maximaal haalbaar wat betreft energiemaatregelen in dit type woning?
o Op welke manieren kunnen de bewoners van dit type woning hun huizen verduurzamen, wat zijn de kosten per woning en op welke manieren kunnen de bewoners dit financieren?
Alle maatregelen moeten er op gericht zijn om het uiteindelijke doel van het buurtteam te bereiken: Een energie neutrale wijk in 2030.

Stand van zaken
In januari zijn in de Kerspel drie type woningen door een adviseur van Invent uit Beilen onderzocht. Op dinsdagavond 25 februari presenteert de adviseur samen met het buurtteam zijn bevindingen en het advies aan alle bewoners van de Kerspel. De presentatie – en informatieavond vindt plaats in de obs de Vijverstee in Vries.
Daarnaast wordt de bewoners nog de mogelijkheid geboden om vragen over de persoonlijke situatie te stellen tijdens een zogenaamd speeddate avond.

Buurtteam De Fledders uit Vries heeft de afgelopen jaren veel succes en respons gehad op de acties rond gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Het buurtteam is daarmee een van de succesvolle energie-initiatieven in Drenthe. De aanpak heeft geleid tot bekendheid in de wijk en draagvlak voor energiebesparende maatregelen bij de bewoners.


Meer berichten over: