Pak samen de draad weer op en maak gebruik van de Frisse Start-regeling

Geplaatst op: dinsdag 14 september 2021

Heeft u (of de organisatie waarvoor u actief bent) ook zo’n zin om weer eens iets te organiseren? Om samen een vliegende start te maken en inwoners in zijn algemeenheid, uw verenigingsleden of vrijwilligers te inspireren weer actief te worden? U kunt hiervoor nog steeds gebruik maken van de regeling Frisse Start. Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl/frissestart.

Een activiteit organiseren in Zuidlaren, Vries of Eelde-Paterswolde
Onze eigen cultuur- en buurtsportcoaches, jongerenwerkers en buurtwerkers beoordelen de aanvragen voor de drie grote kernen in onze gemeente. Zij proberen een aantrekkelijk programma te maken, waar zoveel mogelijk inwoners aan mee kunnen doen. De aanvraag voor de organisatie van een activiteit in Zuidlaren, Vries of Eelde-Paterswolde kunt u indienen via www.tynaarlo.nl/frissestart.

Een activiteit organiseren in de kleinere dorpen
De dorpsbelangenverenigingen van de kleinere dorpen hebben een eigen budget Frisse Start waarover zij de regie voeren. Wilt u hier iets organiseren? Neem dan contact op met de betreffende dorpsbelangenvereniging. Op www.tynaarlo.nl/frissestart vindt u een overzicht met contactgegevens.

Voorbeelden van activiteiten die passen bij Frisse Start

  • Activiteiten van verenigingen en organisaties zoals bijvoorbeeld een startfeest, vrijwilligersbijeenkomst, ontmoeting met leden of een schoonmaakactie.
  • Activiteiten in uw buurt, wijk of dorp zoals bijvoorbeeld een straatfeest, voetbaltoernooi, workshops, filmavond, vossenjacht, speur/puzzeltochten of samen koken.
  • Activiteiten voor inwoners of leden van uw vereniging die het moeilijk hebben gehad zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren, inburgeraars of statushouders, mensen met een beperking of gezondheidsprobleem.

Voor alle activiteiten geldt dat deze moeten voldoen aan de geldende coronavoorschriften. Daarnaast is het ook altijd goed om na te gaan of u een evenementenvergunning nodig heeft.


Meer berichten over: