Samen gezonder verder! Vraag nú budget aan

Geplaatst op: maandag 12 juli 2021

Samen gezonder verder! Vraag nú uw uitvoeringsbudget aan en doe mee
In Tynaarlo is het Lokaal Preventieakkoord ‘Samen Gezonder Verder!’ gestart. In dit preventieakkoord staan de ambities die zijn opgesteld voor een gezonder Tynaarlo. Professionals en vrijwilligers uit de zorg, gezondheid, welzijn en sport zijn hierbij betrokken. Maar ook de jongerenraad, inwoners van de gemeente Tynaarlo en de gemeente zelf zijn partner.
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2018 samen met maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken. Gemeenten konden vervolgens met een eigen, lokaal akkoord aan de slag.
Ook voor alle organisaties en inwoners van de gemeente Tynaarlo is een lokaal preventieakkoord een mooie kans om zich meer in te zetten voor gezondheid. Dit lokale akkoord bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.
Uitvoeringsbudget
Voor het realiseren van de ambities uit het Preventieakkoord heeft de Rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. In 2021 is in Tynaarlo er € 6000,= per thema beschikbaar. In totaal zijn er drie thema’s waarin het akkoord aandacht aan wordt besteed:

  1. Verantwoord Middelengebruik (met aandacht voor overmatig alcoholgebruik en roken)
  2. Gezond Gewicht (met aandacht voor leefstijl, onder- en overgewicht)
  3. Mentaal Welbevinden (met aandacht voor eenzaamheid en mentale druk bij jongeren en eenzaamheid onder ouderen)
    Wilt u gebruik maken van dit uitvoeringsbudget om de gemeente Tynaarlo een stapje verder te helpen als het gaat om gezondheid? Iedereen die een bijdrage wil en kan leveren aan de uitvoering van dit preventieakkoord kan zich aansluiten! Kijk op www.tynaarlo.nl. Daar vindt u alle informatie over dit Lokaal Preventieakkoord en het beschikbare geld voor de uitvoering ervan.

Meer berichten over: