Samen werken aan een groene leefomgeving

Geplaatst op: dinsdag 25 augustus 2020

Voor de zomervakantie las u hier op de gemeentepagina tips van inwoners voor een groenere tuin. Dit naar aanleiding van een oproep van de gemeente. Het doel was om met voorbeelden van inwoners anderen te inspireren hun tuin te ‘vergroenen’. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen een positieve invloed heeft op het welzijn van mens, dier en natuur. Wat doet de gemeente zelf om hier een bijdrage aan te leveren? Een aantal voorbeelden.


Bomen
Ieder jaar planten basisschoolleerlingen, samen met de gemeente, bomen en struiken op de Nationale Boomfeestdag. Ook plant de gemeente ‘Tiny forests’ aan. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan. De eerste is aangeplant in Eelde, tussen de Burgemeester J.G. Legroweg en de Boslaan. Er komen nog twee van deze minibossen bij, in Vries en Zuidlaren. De gemeente plant jaarlijks tussen de 100 en 200 bomen.


Bijenbossen en een voedselbos
Daarnaast zet de gemeente zich in voor de aanleg van bijenbossen en voedselbossen. Zo heeft de gemeente aan de imkersvereniging Haren-Paterswolde grond beschikbaar gesteld om in te richten als bijenbos en zelf een bijenbos geplant in Zuidlaren. In Bunne heeft de gemeente een voedselbos voor vogels en dieren aangeplant.


Project ‘Natuurerven en bloemrijke bermen’
In Bunne, Winde en Bunnerveen heeft het project ‘Natuurerven en Bloemrijke bermen’ voor een grotere biodiversiteit gezorgd. Hier zijn bermen na het aanleggen van kabels en leidingen ingezaaid met bloemenmengsels.


De voordelen
De voordelen liegen er niet om: door een groenere leefomgeving kan regenwater gemakkelijk in de bodem zakken, wordt de temperatuur getemperd en fijn stof afgevangen, vinden insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en voelen mensen zich prettiger en gezonder.


Operatie Steenbreek
De gemeente Tynaarlo is aangesloten bij stichting Steenbreek. Samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies wil Stichting Steenbreek onze leefomgeving vergroenen. Ook inwoners en bedrijfsleven kunnen hierin een bijdrage leveren. Kijk voor meer informatie en handige tips op www.operatiesteenbreek.nl.

Wadi’s en gescheiden rioolstelsel
Ook goed voor een gezonde, groene leefomgeving zijn de wadi’s en gescheiden rioolstelsels die de gemeente aanlegt. Regenwater gaat hierdoor niet naar de zuivering, maar komt in de bodem en in sloten en vijvers terecht. Een ander belangrijk voordeel hiervan is dat bij extremere buien wateroverlast wordt voorkomen. Er zijn onder andere wadi’s in Zuidlaren, Eelde, Eelderwolde, De Groeve en De Onlanden. Gescheiden rioolstelsels worden aangelegd op het moment dat de oude riolering aan vervanging toe is. Dit gebeurt al vanaf 1973, tot op heden. Zo is er kortgeleden nog een gescheiden riolering aangelegd in de Beethovenweg en Brouwersteeg in Eelde. Bij uitbreidingsplannen wordt altijd gescheiden riool aangelegd.


Meer berichten over: