Samen wonen in Vries en omliggende dorpen

Geplaatst op: vrijdag 20 september 2019

Omdat de gemeente Tynaarlo werkt aan een nieuwe visie op zorg en ondersteuning, ook wel het sociaal domein genoemd organiseert zij samen met de jongerenraad #JongTynaarlo en het VN-panel een drietal bijeenkomsten. Gisteren vond in Vries de eerste hiervan plaats. De belangrijkste vraag hierbij was hoe we met elkaar samenleven.

Na een korte inleiding door wethouder Oetra Gopal gingen de in groten getale opgekomen inwoners van Vries en de omliggende dorpen in twee groepen uiteen om over twee onderwerpen van gedachten te wisselen, te weten: wonen, werk en inkomen en jeugd, sport en cultuur. Brede onderwerpen die vragen om een constructieve aanpak van alle betrokkenen. In beide groepen werd enthousiast gewerkt aan ideeën en oplossingen rondom de genoemde thema’s. Onderwerpen zoals ontmoeten, krimp, armoede, opvoeding, gezondheid, beweging, eenzaamheid, woningtekort, diversiteit, inclusiviteit en mobiliteit passeerden natuurlijk de revue.

Aan het einde van de bijeenkomst werd vanuit de beide groepen een korte samenvatting gegeven van de uitkomsten en werd het vervolg van deze bijeenkomst afgestemd. Het inzicht uit de drie bijeenkomsten wordt immers verwerkt in de nieuwe visie op het sociaal domein. Begin 2020 wordt de kadernota die hieruit voortkomt behandeld in de Raad.

De groep inwoners die gisteravond bijeen was, heeft erop aangedrongen dat zij samen met de deelnemers uit de andere bijeenkomsten kennis kan nemen van de concept kadernota vóór deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad.


Meer berichten over: