Stijgt de OZB in Tynaarlo met 5% of 7%?

Geplaatst op: dinsdag 3 november 2020

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 27 oktober bleek dat er onduidelijkheid is ontstaan over de hoogte van de aangekondigde verhoging van de onroerend zaakbelasting (OZB) in 2021. Wethouder Hans de Graaf legt uit hoe het zit.

OZB stijgt in totaal met 7 procent
“De OZB wordt ieder jaar trendmatig verhoogd met twee procent. Dit doen we zodat dat onze OZB-inkomsten meegroeien met de prijsontwikkelingen in de markt. Daar bovenop hebben B&W in de begroting van 2021 een extra verhoging voorgesteld van vijf procent. In totaal willen we onze OZB-inkomsten dus met zeven procent verhogen.”

Wat merken inwoners hiervan?
Wat een inwoner of ondernemer hiervan merkt in de portemonnee, is afhankelijk van de waarde van een woning of bedrijfspand. Een particuliere woningbezitter met een gemiddelde WOZ-waarde (288.000 euro in 2020) betaalt 292 euro in 2020. In 2021 wordt dat 303 euro, een stijging van 11 euro. Voor ondernemers is dat wat lastiger in euro’s uit te drukken. De stijging wordt mede bepaald op basis van de waarde van een bedrijfspand, maar ook of een ondernemer eigenaar is of alleen gebruiker. Gemiddeld gaat men tussen de 4 en 6 procent meer betalen dan in 2020.

Complexe rekenmethode
De Graaf legt uit dat hier een complexe rekenmethode achter zit. “Plat gezegd willen we als gemeente een bepaald bedrag aan OZB-inkomsten binnen krijgen. In 2021 moet dat 7 procent meer zijn dan afgelopen jaar. Dat betekent echter niet dat de kosten voor eigenaren ook met 7 procent stijgen. Bijvoorbeeld doordat het aantal bedrijfspanden of woningeigenaren in onze gemeente groeit. Dat betekent dan automatisch ook meer inkomsten. Dat soort ontwikkelingen nemen we ook mee in onze berekening, waardoor de feitelijke stijging het komende jaar iets lager uit zal vallen.”

De pijn eerlijk verdelen
Desondanks realiseert de wethouder zich dat het verhogen van de OZB een vervelende maatregel is die veel inwoners raakt. “Maar wel een noodzakelijke”, zegt De Graaf. “Zowel bij het vaststellen van de jaarrekening als de perspectievennota zagen we al dat we zonder ingrijpen zouden afstevenen op een tekort van drie miljoen euro per jaar. En dat een OZB-verhoging niet viel uit te sluiten. Binnen het sociaal domein hebben we verschillende maatregelen getroffen, die de tekorten in de zorg terugdringen. Maar alleen die maatregelen zijn niet voldoende.”

Onvermijdelijk
Daarom stellen BW in de begroting 2021 voor de OZB-inkomsten met vijf procent te verhogen, bovenop de jaarlijkse verhoging. De Graaf: “Zo verdelen we de pijn zo eerlijk mogelijk en ontzien we de meest kwetsbaren in de samenleving. Natuurlijk is dat vervelend. Maar we mogen niet vergeten dat we in een gemeente wonen met veel prachtige voorzieningen zoals zwembaden, dorpshuizen en bibliotheken. Dat willen we graag in stand houden. Zelfs met deze verhoging behoren we nog steeds tot de gemeenten met de laagste woonlasten in Drenthe.”

De gemeenteraad praat dinsdag 10 november over de begroting 2021. De raadsvergadering is vanaf 13.00 uur live te volgen op raad.tynaarlo.nl


Meer berichten over: