Visio zwembad Plons gaat sluiten

Geplaatst op: woensdag 9 juni 2021

Plons, het aangepaste zwembad op het terrein van Visio De Brink in Vries sluit haar deuren per 1 oktober 2021. De exploitatiekosten zijn te hoog en het verouderde gebouw is niet toekomstbestendig te maken.
In 2015 werd na de succesvolle actie ‘Red zwembad Plons’ nog flink geïnvesteerd in het zwembad. Dat bedrag was noodzakelijk om het zeer achterstallige onderhoud aan het zwembad op dat moment grotendeels weg te werken. “We zijn heel blij dat onze cliënten én andere gebruikers door de vele gulle giften van talloze mensen daarna nog zoveel jaren hebben kunnen genieten van het zwembad. We begrijpen dat het geen leuke boodschap is, maar het is onvermijdelijk”, zegt Ine Berkelmans, directeur Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland.
Voordat de directie het besluit heeft genomen, zijn verschillende scenario’s onderzocht en doorgerekend. Op basis hiervan blijkt sluiting noodzakelijk. Er zijn jaarlijks grote investeringen nodig om onderhoud aan gebouw en installaties uit te voeren. Daar is geen geld voor. De overheid heeft bepaald dat hier geen zorggelden voor aangewend mogen worden. Bovendien is het gebouw uit 1974 dusdanig verouderd dat het niet haalbaar blijkt om het energiezuiniger te maken en aan te passen aan de veranderde eisen die hieraan gesteld worden.

Alternatieven
Visio buigt zich de komende maanden samen met alle betrokkenen over mogelijke oplossingen. “We vinden het belangrijk dat we goede alternatieven voor het zwemmen op het terrein bieden vóór het zwembad sluit”, aldus Berkelmans. “De individuele behoefte van de cliënt staat hierbij centraal. Dit is dus maatwerk.”

Over het zwembad
Zwembad Plons biedt cliënten ontspanning in de vorm van snoezelen of de mogelijkheid om hun conditie te verbeteren. Ook krijgt een aantal cliënten therapeutische behandeling in het zwembad. Het zwembad wordt daarnaast gebruikt door andere gebruikers van het terrein en verhuurd aan externe partijen.

Reacties op RTVDrenthe
Zie ook de reacties, waaronder die van Herbert Dijkstra uit Vries, op RTVDrenthe.


Meer berichten over: