Vries komt weer in beweging

Geplaatst op: dinsdag 2 juni 2020

Heel langzaam keert het Coronavirus ons de rug toe. Natuurlijk moeten we wel alle afspraken blijven nakomen door afstand te houden en regelmatig onze handen te wassen. Het voelt of Nederland zijn vrijheid terug krijgt.

Dat wordt versterkt door het feit dat de regering de regels met betrekking tot het sporten steeds verder heeft versoepeld. Ook de Vriezenaren maken hier dankbaar gebruik van.

In de avonduren van deze warme dag wordt door een groot aantal leden van VAKO turnen op het gras naast sporthal De Kamp hun oefeningen weer met veel plezier gedraaid. Het terrein was afgebakend en de in oranje hesje geklede dames zorgen voor de naleving van alle geldende regels. Niet alleen het turnen, maar ook het samen sporten geeft de vooral jeugdige leden van VAKO turnen veel voldoening. Natuurlijk waren ze ook bereid hun kunsten voor de camera te tonen.

Aan de andere zijde van de sporthal hebben de veelal seniorleden van tennisvereniging AYR de banen weer gevonden. Na een hele lange periode is het weer toegestaan om te gaan dubbelen. Ondanks het vooraf reserveren van banen, weten toch veel leden de weg naar de het park te vinden.

Ondertussen wordt de fotograaf ingehaald door een aantal leden van de Loopgroep. Hier geldt ook dat het gezamelijk lopen toch gezelliger is en daardoor de conditie nog meer kan worden verhoogd.

Voor Fit4You zijn eindelijk de regels versoepeld. Binnen fitnessen zou pas later in het jaar mogen plaats vinden. Jeroen Alink wilde echter zijn leden toch de gelegenheid bieden om de apparaten om de spieren en conditie op peil te houden en heeft in de vrije lucht een open tent geplaatst waar een groot deel van zijn apparaten staan uitgestald. Dankbaar werd hier vanavond ook weer gebruik van gemaakt.

Al met al komt sportend Vries deze door de weekse dagen weer langzaam tot op gang.