Vries – Zuid

Geplaatst op: dinsdag 8 december 2020

Twee inwoners hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de raadsvergadering hun zienswijze te geven op het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid. Na het inspreken besprak de gemeenteraad het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid om te beoordelen of er voldoende informatie is om een besluit te kunnen nemen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’ gewijzigd vast te stellen. Als de raad hiermee instemt is er een planologisch en ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van maximaal 75 woningen in Vries Zuid. Ter voorbereiding op de besluitvorming heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 1 december uitvoerig gesproken over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’.


Meer berichten over: