Cultuurfonds Drenthe steunt projecten voor € 362.924,=

Geplaatst op: donderdag 17 december 2020

Cultuurfonds Drenthe steunt in 2020 119 projecten voor € 362.924,=

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2020 in totaal € 362.924 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 119 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Daarvan is in de laatste vergadering € 155.868 toegekend ter ondersteuning van 31 projecten en initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe.

In 2021, op 26 maart, 25 juni, 24 september en 17 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum kunnen worden ingediend.

Kandidaten Groene Anjer Prijs 2021 en Drentse Anjer Prijs 2021
Het bestuur van het PBC Drenthe is op zoek naar kandidaten voor de Groene Anjer Prijs en de Drentse Anjer Prijs 2021. De omschrijvingen en aanmeldformulieren zijn te vinden op: www.cultuurfonds.nl/groene-anjer-prijs-cultuurfonds-drenthe en www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs.

In de bijlage bij dit persbericht staat aangegeven voor welke projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe tijdens de vierde vergadering van 2020.

Twee opvallende projecten zijn:
Educatieproject IVN Natuurlab
Stichting IVN kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor het Natuureducatieproject, het creëren van ‘IVN Natuurlab’ als onderdeel van ons veldstudiecentrum in Orvelte t.b.v. basisscholen in geheel Drenthe, met als doel dat scholieren, leerkrachten en andere gasten kunnen ervaren welke gevolgen klimaatverandering heeft.
IVN Natuureducatie organiseert al 60 jaar educatieve natuuractiviteiten waarin vele vrijwilligers en beroepskrachten samenwerken. Het aanbod voor jong en oud sluit aan bij actuele thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit en waterkwaliteit. Een nieuw project is het creëren van ‘IVN Natuurlab’ als onderdeel van ons veldstudiecentrum in Orvelte. Het doel is dat scholieren, leerkrachten en andere gasten hier kunnen ervaren welke gevolgen klimaatverandering heeft.

IVN Natuurlab bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het Binnenbos, een unieke plek voor lessen en vergaderingen in een binnenbos.
• De Discovery waar in het veld verzamelde materialen en observaties kunnen worden onderzocht en vergeleken met andere tijden en klimaten. In aquaria kunnen verschillen in waterkwaliteit worden bestudeerd.
• Het Fieldlab, waar buiten lesgegeven kan worden.
De komende jaren blijven ze educatiemodules ontwikkelen, ‘IVN Natuurlab’ wordt zo steeds verder uitgebouwd.

Aanplant van een groot aantal bomen en struiken in de hele provincie Drenthe
Stichting Landschapsbeheer Drenthe kan rekenen op een bijdrage van totaal € 60.000 (2021, 2022 en 2023 € 20.000 per jaar) voor project Plan Boom Drenthe. Dit landelijke project wordt in Drenthe in gezamenlijkheid uitgevoerd door de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe. Het project heeft een looptijd t/m 2023.
De ambitie van Plan Boom Drenthe is om de komende jaren 1 à 2 bomen per inwoner te planten. Daarmee leggen we CO2 vast en leveren we een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit en verbetering van het woon- en leefklimaat in Drenthe.
De aanvraag richt zich specifiek op de aanplant van bomen en struiken door en voor bewoners(groepen) en kinderen in en nabij de omgeving van dorpen en steden. Daarbij gebruiken ze het lopende proces Streekbeheer als basis. Ze willen de komende jaren een nadrukkelijke versnelling aanbrengen in het lopende streekbeheer door bewoners- en vrijwilligersgroepen en Boermarken te enthousiasmeren en activeren om plannen te ontwikkelen voor de aanplant van bomen en bosjes. Daarbij kan het ook gaan om de aanplant van bomen bij scholen.


Meer berichten over: