Koloniën van Weldadigheid op Werelderfgoedlijst?

Geplaatst op: dinsdag 3 november 2020

In 2021 de Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst?

In de zomer van 2021 worden de Koloniën van Weldadigheid mogelijk ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco

In de zomer van 2021 zal duidelijk worden of de Koloniën van Weldadigheid zich Werelderfgoed mogen noemen. Tijdens een online bijeenkomst van UNESCO op 2 november is besloten dat de uitgestelde 44e vergadering van het Werelderfgoed comité plaats zal vinden van in juni of juli in China, in de stad Fuzhou. De besluitvorming over het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid (het Nederlandse Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen en het Vlaamse Wortel) komt tijdens deze zitting aan de orde. Vanwege de corona pandemie werd de zitting van het Werelderfgoed comité in China in juni 2020 waar de Koloniën van Weldadigheid op de agenda stonden tot nader order uitgesteld.n de Koloniën van Weldadigheid mogelijk ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco

Nominatie
Het uitstellen van de zitting betekende dat het herziene nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid, namens België en Nederland aangeboden aan het Werelderfgoed comité, pas op de plaats moest maken. In juli 2019 heeft ICOMOS, het adviesorgaan van Unesco, zich na afloop van een inhoudelijk wetenschappelijk traject reeds positief uitgesproken over de nominatie. De Stuurgroep van de Koloniën van Weldadigheid, bestaande uit bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten, wacht de besluitvorming dan ook met vertrouwen af. Het positieve advies biedt vanzelfsprekend geen garanties. Het Werelderfgoed comité blijft het enige orgaan dat mag beslissen over Werelderfgoed.

Werelderfgoed waardig
De Koloniën van Weldadigheid zijn ’s werelds eerste, meest grootschalige voorbeelden van binnenlandse landbouwkoloniën om armoede te bestrijden. Dit sociaal experiment ontstond vanaf 1818 in wat toen afgelegen en onontgonnen gebieden waren. De uniek ingerichte culturele landschappen met bomenlanen, gestichten, boerderijen en koloniewoningen langs kaarsrechte lijnen en het bijbehorende verhaal van kolonisten, arme families en landlopers die hier leefden, maken de Koloniën van Weldadigheid uniek en Werelderfgoed waardig. Op www.kolonienvanweldadigheid.eu is meer informatie te vinden.


Meer berichten over: