Drenthe, mooi voor elkaar!

Geplaatst op: maandag 20 mei 2019

Coalitieakkoord PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie

Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde zijn. En waar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden samen invulling geven aan de mooie Drentse leefomgeving. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2019-2023 voor de provincie Drenthe.

Onder de noemer ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ presenteerden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie vandaag het resultaat van hun onderhandelingen. Met de Drentse samenleving en Provinciale Staten zetten zij zich de komende bestuursperiode in voor een goed openbaar bestuur, stad en platteland, regionale economie en werkgelegenheid, mobiliteit en bereikbaarheid, klimaat en energie, en een levendig en sociaal Drenthe.

De partijen startten hun formatiegesprekken op 18 april, op advies van informateur Roelie Goettsch en na bespreking in Provinciale Staten. Er is in openheid en goede sfeer gesproken over belangrijke thema’s voor Drenthe. Formateur Cees Bijl heeft vertrouwen in deze coalitie: “De veelkleurigheid van de Drentse samenleving vormt voor ons de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met Drenthe. Voor elkaar en met elkaar.”

Beoogd gedeputeerden voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie).

Het coalitieakkoord staat op: www.provincie.drenthe.nl/coalitieakkoord

portefeuilleverdeling, coalitieakkoord en foto onderhandelaars met Bernadette van den Berg, Cees Bijl (formateur), Bart van Dekken, Willemien Meeuwissen, Klaas Smid (onafhankelijk voorzitter), Hans Kuipers, Henk Brink, Henk Jumelet, Henk Nijmeijer, Hendrikus Loof, Janny Roggen en Tjisse Stelpstra

Portefeuilleverdeling

Cees Bijl (PvdA)
Financiën
Verkeer en vervoer Wegen en vaarwegen Cultuur en evenementen
Arbeidsmarkt en onderwijs
Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD, aandeelhouder) Groningen Airport Eelde (GAE, aandeelhouder)
Archief
1e loco commissaris van de Koning

Henk Brink (VVD)
Economie en digitale ontwikkeling Vrijetijdseconomie
Recreatie en toerisme Ruimtelijke Ordening Sport
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde (GAE) 2e loco commissaris van de Koning

Henk Jumelet (CDA)
Natuur en landschap (incl. Prolander) Landbouw en agribusiness Bestuurlijke verhoudingen
Financieel toezicht Toezicht en handhaving Regio Deals
Agenda Veenkoloniën
Informatisering, automatisering en facilitair Breedband
3e loco commissaris van de Koning

Hans Kuipers (GroenLinks)
Water (incl. klimaat adaptatie en -mitigatie) Sociale agenda en vitaal platteland
Wonen Waterschappen
Regio Groningen-Assen Zorg en welzijn Vergunningen

RUD en Prolander (eigenaarsrol) Communicatie
4e loco commissaris van de Koning

Tjisse Stelpstra (ChristenUnie)
Klimaat Energie
Regionale Energie Strategie (RES) Milieu, bodem en ondergrond Personeel & Organisatie
Europa Duitslandagenda
5e loco commissaris van de Koning

Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning)
Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie) Coördinatie van beleid
Openbare orde en veiligheid Rijkstaken
Kabinetszaken


Meer berichten over: