Drenthe zet in op circulaire economie

Geplaatst op: woensdag 3 februari 2021

Deze week staat in het teken van de circulaire economie. Drenthe heeft hier de afgelopen jaren de nodige stappen in gezet en blijft deze zetten. In de Roadmap Circulaire Economie 2050 zijn de ambitie, inhoudelijke kaders en werkwijze van de provincie Drenthe verwoord. Om de transitie naar een circulaire economie in Drenthe te versnellen, zijn er inmiddels verschillende acties uitgevoerd en lopen er uiteenlopende activiteiten. Zo heeft de gezamenlijke inzet van partners en ondernemers geholpen bij de versterking van de regionale werkgelegenheid. En bedrijven met nieuwe circulaire producten, diensten of processen zijn daadwerkelijk gaan innoveren. Deze innovaties leiden tot nieuwe banen, maar leveren zeker ook een positieve bijdrage aan de nieuwe circulaire economie.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ik ben trots op wat we gezamenlijk hebben bereikt en wat we de komende tijd nog meer gaan doen. We zijn er nu tijdens de week van de circulaire economie voor onze ondernemers, maar ook als het onderwerp minder in de schijnwerpers staat. We nemen onze verantwoordelijkheid om bedrijven te ondersteunen die stappen nemen in de transitie naar een groene economie.”

De belangrijkste resultaten zijn:
• Circulair Ondernemen: Het ondersteunen van een aantal vernieuwende en aansprekende projecten in de provincie. Met als aanvulling het oprichten van het platform Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie.
• Voorbeeldfunctie: Het toepassen van circulaire oplossingen bij de Grond- Weg en Waterbouw en stappen maken richting structurele duurzame verandering in het interne beleid.
• Samenwerking: Een vergaande samenwerking onder de Noordelijke provincies met het starten van ambitieuze circulaire Icoonprojecten.

In ‘Voortgang en Resultaten Roadmap’ staan de resultaten uitgebreider omschreven.

In het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ wordt de circulaire economie genoemd als een onderdeel voor de ontwikkeling van de regionale economie en werkgelegenheid in Drenthe. Dit is terug te vinden in de centrale plek die het inneemt in de Economische Koers Drenthe 2020-2023 ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’. We stimuleren ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering en op het gebied van circulaire economie.


Meer berichten over: