Extra geld voor BOKD vanwege COVID-19

Geplaatst op: vrijdag 17 april 2020

Provincie verstrekt incidentele subsidie voor hulp bij bewonersinitiatieven, dorpen en dorpshuizen in Corona-crisis.

Gedeputeerde Staten stellen €17.000,– beschikbaar aan de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe voor inzet als gevolg van de Corona-crisis. BOKD kan met deze extra middelen ondersteuning bieden aan onder andere dorpshuizen en bewonersinitiatieven die een beroep willen doen op een noodfonds, zoals het Oranjefonds of de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) van het ministerie van VWS.

Sociaal leven tot stilstand gekomen
Het Coronavirus houdt de wereld, en ook Drenthe, in zijn greep. Ontmoeting, sociale activiteiten en burenhulp zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen in Drenthe. Dit staat onder druk door de Corona-maatregelen. Dorpshuizen zijn gesloten en sociale ontmoeting en activiteiten vinden niet meer plaats. In verschillende dorpen ontstaan initiatieven om elkaar samen door deze crisis te helpen, zoals het opzetten van een boodschappendienst of een telefoonnummer voor hulpvragen. Het blijven onderhouden van contact met de (kwetsbare) dorpsbewoners is essentieel op dit moment.

Ondersteuning bij aanvraag noodfonds
De BOKD kan met het extra geld van de provincie dorpshuizen helpen bij het aanvragen van middelen vanuit de noodfondsen, zoals de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) van het ministerie van VWS. Met deze regeling kunnen digitale hulpmiddelen voor ouderen worden aangeschaft die elkaar nu niet live kunnen ontmoeten. Gedeputeerde Hans Kuipers is trots op de initiatieven die in Drenthe ontstaan in deze crisistijd: “In Drenthe steken we elkaar een helpende hand toe, naoberschap zit in onze natuur. Ik vind het erg mooi om te zien hoe we elkaar door deze crisis heen willen helpen. Het College ondersteunt het werk van de BOKD in deze tijd dan ook van harte. Sociale contacten zijn juist nu belangrijk voor een ieder en in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Want: alleen samen, komen we door deze crisis.”


Meer berichten over: