Onderzoek gevolgen krimp blijft doorgaan

Geplaatst op: dinsdag 30 juni 2020

Noord-Nederland blijft investeren in wetenschappelijke kennis over de gevolgen van krimp.

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden. De verlenging wordt mogelijk gemaakt door de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Het wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de toenemende verschillen tussen regio’s, brede welvaart en levensgeluk. Daarnaast wordt gekeken naar initiatieven zoals vernieuwingen in de zorg waarmee krimpgebieden zich kunnen versterken. De bijzondere leerstoel is in 2015 ingesteld door de Stichting ter Bevordering van Ruimtelijke Wetenschappen bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Succes
De bevolking van de provincie Drenthe verandert de komende jaren: er worden minder kinderen geboren, komen relatief meer ouderen en in enkele gebieden wonen straks minder mensen. Deze veranderingen zijn voor de provincie een aandachtspunt. Gedeputeerde Hans Kuipers geeft aan dat de samenwerking met de Rijksuniversiteit van grote waarde is voor Drenthe: “Bijzonder hoogleraar Bettina Bock gaf ons de afgelopen jaren inzicht in ontwikkelingen en trends op het gebied van bevolkingsdaling en leefbaarheid en levert een belangrijke bijdrage aan het (wetenschappelijke) debat hierover. Binnen de nieuwe Sociale Agenda van de provincie spelen deze thema’s een grote rol, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbare voorzieningen, zorg en onderwijs heeft een veranderende bevolkingssamenstelling grote gevolgen. We zijn blij dat deze academische kennis de komende jaren behouden blijft voor het Noorden.”

Bevolkingsdaling
Noord-Nederland heeft nog steeds te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening. In de provincie Groningen zijn drie gebieden aangewezen als krimpregio: de regio’s Oost-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland. De regio Noordoost-Fryslân heeft ook de status van krimpregio. In de provincies Fryslân en Drenthe zijn er daarnaast nog ‘anticipeerregio’s’. Dat zijn regio’s waar krimp verwacht wordt. Bevolkingsdaling zorgt voor uitdagingen op het gebied van onder andere leefbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid en woningmarkt.

Samenwerking
De drie noordelijke provincies werken al jaren samen om de gevolgen van bevolkingsdaling voor de leefbaarheid in kaart te brengen. Verder delen zij kennis over succesvolle aanpakken met elkaar. Dit doen de drie provincies samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Door de verlenging van de bijzondere leerstoel de komende vijf jaar, kan prof. dr. ir. Bettina Bock een belangrijke rol blijven vervullen in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Niet alleen in onze provincies, maar ook op nationaal en internationaal niveau.


Meer berichten over: