Subsidie voor nieuwe woonvormen

Geplaatst op: woensdag 24 november 2021

Subsidie voor nieuwe woonvormen in Drenthe.

Er is in Drenthe een nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven. De provincie stelt € 150.000,– beschikbaar voor startsubsidies. Ook is er in totaal € 500.000,– beschikbaar voor renteloze leningen voor het ontwikkelen van een initiatief. De regeling volgt uit het succes van enkele pilotprojecten, die de provincie dit jaar steunde.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Het ondersteunen van wooninitiatieven is één van de pijlers binnen de Sociale Agenda en Woonagenda en draagt bij aan toekomstbestendig wonen in Drenthe. De regeling sluit aan bij bestaande landelijke regelingen. Met de subsidieregeling willen we inwoners helpen om hun ideeën voor een nieuwe woonvorm een stap verder te brengen. Daarmee zorgen we dat inwoners op een prettige manier kunnen (blijven) wonen op de manier die zij willen.”

Renteloze lening
Inwoners kunnen tot 1 november 2023 een startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000,– Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een renteloze lening van maximaal € 50.000,– in de ontwikkelfase van een wooninitiatief. Hier kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of het opstellen van een programma van eisen mee betaald worden. Het gaat om €2.500,– per woning.

Provinciaal Impulsteam Wonen
Vanuit het Impulsteam Wonen worden ruim 40 wooninitiatieven ondersteund. De verwachting is dat een groot deel hiervan gebruik zal maken van de subsidiemogelijkheid. Twee initiatiefnemers hebben de startsubsidie al aangevraagd. Het geld wordt gebruikt voor de realisatie van starterswoningen in Vledder en het creëren van een nieuwe woongemeenschap in Wateren. De rol van de provincie is voornamelijk het begeleiden van het proces.

Aanvragen en meer informatie
Via www.provincie.drenthe.nl/subsidieloket kan de subsidie en/of lening aangevraagd worden. Ook staan hier de voorwaarden en andere informatie over de regeling.


Meer berichten over: