Uit de Gemeenteraad

Geplaatst op: dinsdag 29 september 2020

Terugblik raadsvergadering 22 september
Op raad.tynaarlo.nl vindt u de besluitenlijst en kunt u de vergadering terugkijken. Op de agenda stond onder meer:

Doorfietsroute variantenkeuze Vriezerbrug
Sinds 2015 werken de provincies Groningen en Drenthe samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen aan de realisatie van de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal. De variantenstudie voor het deel van de route langs het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo is nu afgerond. Insprekers namens de Fietsersbond Groningen/Kop van Drenthe, Dorpsbelangen Tynaarlo en omwonenden gaven hun visie op de plannen. Gezien de tijd werd besloten om in de volgende raadsvergadering door te praten over de variantenkeuze.

Vooruitblik: raadsvergadering 6 oktober, 19.00 uur (gewijzigde aanvangstijd)
De volledige agenda staat op de raadswebsite.

Toekomstagenda 2020-2030 Regio Groningen-Assen
De gemeente Tynaarlo werkt samen met andere gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen aan een economische sterke en goed bereikbare regio in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen. In de toekomstagenda staan de plannen voor de komende 10 jaar op het gebied van de thema’s van de samenwerking: wonen, economie, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. Ter voorbereiding op bespreking van de toekomstagenda in de raadsvergadering is er aan de raadstafel van 1 september gesproken over de achtergrond van de samenwerking en wat de samenwerking voor Tynaarlo betekent. Het verslag hiervan leest u op de raadswebsite.

Doorfietsroute variantenkeuze Vriezerbrug
De bespreking is in de vergadering van 22 september niet afgerond en daarom staat het opnieuw op de agenda.

Programma Duurzaamheid
In dit programma staat de ambitie van de gemeente op het gebied van Duurzaamheid. De primaire doelstelling is om CO2-te reduceren, waarbij de landelijke CO2-doelstellingen de stip op de horizon vormen. Het streven om energieneutraal te zijn, draagt daarmee bij aan het primaire doel. Nadat de raad het programma heeft vastgesteld zal gestart worden met het (verder) ontwikkelen van plannen en projecten.

Kijk live mee
De raad vergadert in het gemeentehuis. Deze raadszaal is daarvoor aangepast aan de maatregelen omtrent de anderhalve meter samenleving. Helaas is het voor inwoners en pers niet mogelijk om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Aangezien de coronamaatregelen nog steeds oproepen tot zo weinig mogelijk fysiek contact en de ruimte in de raadzaal beperkt is, kan de raadsvergadering alleen op afstand gevolgd worden via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.
Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: