Uit de Raad

Geplaatst op: dinsdag 7 september 2021

Vooruitblik raadsvergadering 14 september, 20.00 uur


De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:


Speelautomatenverordening
In deze verordening staan regels voor het toestaan van een speelautomatenhal in de gemeente. Door wijzigingen in de wet en aanvullende normen wordt de gemeentelijke verordening nu aangepast. Daarbij wordt rekening gehouden met het zoveel mogelijk beperken van gokverslaving en extra ingezet op verslavingspreventie. Er blijft één speelautomatenhal in de gemeente toegestaan.


Verordening starterslening
De huidige starterslening verordening is op verzoek van de gemeenteraad aangepast naar de huidige tijd. Met de startersleningen wil de gemeente het kopen van een eigen woning voor starters mogelijk maken en doorstroming op de woningmark bevorderen.


Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Zuidlaren (PBH)
Eerder dit jaar, op 15 juni, besprak de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) van het Prins Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren. In het SPvE staat wat de plannen zijn voor de inrichting van het terrein. De eerdere bespreking werd opgeschort omdat de raad eerst meer duidelijkheid wilde over de op het terrein gelegen manege. Het agendapunt wordt op 14 september vervolgd.

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. U kunt de bijeenkomsten van de raad live meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: