Uit de Raad

Geplaatst op: dinsdag 14 december 2021

Terugblik raadsvergadering 7 en 14 december
De volledige besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 7 en 14 december vindt u op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Op de agenda stond onder meer de coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde en de wijziging van de ontwikkelrichting Centrum Zuidlaren. Op de raadswebsite kunt u ook de vergadering terugkijken.

Vooruitblik raadsvergadering 21 december, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl
In deze vergadering staat onder andere het volgende onderwerp op de agenda:
Regeling zonder meer Noordmidden-Drentse samenwerking
Al sinds 2014 werkt de gemeente Tynaarlo samen met andere gemeenten in Noord- en Midden Drenthe om de contracten van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) goed te regelen. De gemeenten willen samen blijven werken om de meest passende maatwerkondersteuning voor inwoners in te kopen. Om meer slagkracht te hebben en daarmee efficiënter te werken wordt nu aan de gemeenteraad voorgesteld een formele regeling ‘zonder meer’ vast te stellen.


Meer berichten over: