Uit de raad

Geplaatst op: dinsdag 20 oktober 2020

Terugblik raadsvergadering 6 oktober
Op raad.tynaarlo.nl vindt u de besluitenlijst en kunt u de vergadering terugkijken. Op de agenda stond onder meer:

Doorfietsroute variantenkeuze Vriezerbrug
Sinds 2015 werken de provincies Groningen en Drenthe samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen aan de realisatie van de Doorfietsroute tussen Assen en Groningen langs het Noord-Willemskanaal. De variantenstudie voor het deel van de route langs het Noord-Willemskanaal in Tynaarlo is nu afgerond.
In de raadsvergadering van 22 september stond het bespreken van de varianten op de agenda en hebben een aantal mensen ingesproken. Het was de bedoeling dat in de raad van 6 oktober verder gesproken zou worden over de variantenstudie. In de vergadering kwam echter naar voren dat er nog een aantal zaken zijn die van invloed kunnen zijn bij het maken van een keuze. Zo heeft de Provincie Drenthe bijvoorbeeld een subsidieaanvraag ingediend die het wellicht mogelijk maakt om bij één van de varianten een tunnel aan te leggen onder de N386. De raad besloot dat het beter is om eerst meer duidelijkheid over o.a. die subsidieaanvraag af te wachten voordat er een keuze gemaakt wordt. Het onderwerp komt daarom op een later moment terug in de raadsvergadering.

E-mailabonnement:
Wilt u op de hoogte blijven van de agenda van de raad? Neem dan een (gratis) e-mailabonnement. Dit regelt u op raad.tynaarlo.nl

Vooruitblik: raadsvergadering 27 oktober, 20.00 uur:
De volledige agenda staat op de raadswebsite.

Herziening accommodatiebeleid Zuidlaren
De gemeente is sinds 2003 bezig met het toekomstbestendig maken van de onderwijs en sportaccommodaties. Binnen het accommodatiebeleid (AB) zijn de scholen in de dorpen Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo inmiddels vernieuwd. Daarnaast is de sportaccommodatie in Vries aangepast en zijn in Eelde-Paterswolde en Tynaarlo de gym-/sportvoorzieningen vernieuwd. Na afronding van het accommodatiebeleid in deze dorpen, staat de uitvoering van het accommodatiebeleid Zuidlaren in de startblokken. In 2017 is hiervoor een plan gemaakt maar vanwege een aantal ontwikkelingen is nu een herziening van dit accommodatiebeleid in Zuidlaren nodig.

Verder op de agenda:
Het huisvestingsprogramma 2020 en 2021 waarin een krediet wordt gevraagd voor aanpassingen aan verschillende basisscholen, een voorstel voor het toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers in Zuidlaren, het bespreken van de brief van Verenigd Ondernemend Zuidlaren over de centrumontwikkeling Zuidlaren en het bespreken van de brief van het college van B en W over de campagne Orange the World.

Kijk live mee
De raad vergadert in het gemeentehuis. Deze raadszaal is daarvoor aangepast aan de maatregelen omtrent de anderhalvemetersamenleving. Helaas is het voor inwoners en pers niet mogelijk om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. Aangezien de coronamaatregelen nog steeds oproepen tot zo weinig mogelijk fysiek contact en de ruimte in de raadzaal beperkt is, kan de raadsvergadering alleen op afstand gevolgd worden via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.


Meer berichten over: